Nỗ lực xây dựng Nông thôn mới ở huyện "cửa ngõ" Cao nguyên đá

Thứ Bảy, 16/01/2021, 18:25 (GMT+7)

BHG - Những ngày đầu năm, trở lại các xã vùng cao biên giới của huyện Quản Bạ, chúng tôi dễ dàng nhận ra sự đổi thay ở vùng đất này. Hệ thống kết cấu hạ tầng như: Trường học, trạm y tế, đường giao thông, điện thắp sáng từng bước được đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và sản xuất. Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận, Phan Thông Quyết, cho biết: “Đến nay, xã Nghĩa Thuận đã hoàn thành 15/19 tiêu chí NTM. Các tuyến đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã đến các thôn đảm bảo đi lại thuận tiện với tỷ lệ đường được đổ bê tông đạt 75%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 53,6%. Có được kết quả trên là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia XDNTM. Từ đó, vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân về XDNTM được nâng lên rõ rệt, bà con tích cực đóng góp công sức, tiền của cùng nhà nước thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng”.

Người dân thôn Phín Ủng, xã Nghĩa Thuận làm đường bê tông nông thôn.
Người dân thôn Phín Ủng, xã Nghĩa Thuận làm đường bê tông nông thôn.

Đồng chí Bùi Văn Học, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia XDNTM huyện Quản Bạ, cho biết: Năm 2020, huyện Quản Bạ được phân bổ 69,1 tỷ đồng từ Chương trình XDNTM cho các xã triển khai thực hiện 91 công trình, gồm: 75 công trình giao thông, 9 công trình nhà văn hóa thôn, 3 công trình điện, 2 công trình cấp nước sinh hoạt, 1 công trình bãi rác, 1 công trình trụ sở HTX. Nhân dân đóng góp 26.544 ngày công, hiến 6.671 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình NTM sau đầu tư, huyện đã cấp 4 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp NTM cho các xã Tùng Vài, Quyết Tiến, Cán Tỷ, Nghĩa Thuận sửa chữa 4 công trình nhà lớp học. Trên cơ sở nguồn kinh phí thực hiện Đề án 114 do UBND tỉnh, các đồng chí BTV Tỉnh ủy cấp, huyện đã phân bổ 22,6 tỷ đồng với 16.754 tấn xi măng đến các xã triển khai thực hiện các công trình. Kết quả thực hiện, đã đổ 97.099 m đường bê tông các loại, kiên cố hóa 1.831 m kênh mương; xi măng do các đồng chí BTV Tỉnh ủy hỗ trợ đã thực hiện 11.760 m đường bê tông các loại, 40 nhà vệ sinh, 4.581 m2 sân bê tông. Giờ đây, đi đến đâu cũng chỉ nghe nhân dân bàn chuyện XDNTM như thế nào, làm cách ra sao… Người có tiền góp tiền, người có đất hiến đất, người không có điều kiện thì góp công, khí thế hồ hởi khiến cho rất nhiều người không thể ở ngoài cuộc. Năm 2020, các xã đăng ký hoàn thành 16 tiêu chí, kết quả có 6/9 xã tăng tiêu chí, trong đó 2 xã vượt chỉ tiêu là xã Nghĩa Thuận tăng 5/2 tiêu chí và xã Tả Ván tăng 2/1 tiêu chí.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng XDNTM, huyện Quản Bạ định hướng tập trung các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời xác định, cán bộ, đảng viên phải là người đi đầu trong các hoạt động, phong trào để tạo sức lan tỏa trong nhân dân; huy động mọi nguồn lực với sự hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của nhân dân để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế.

Bài, ảnh: LÊ HẢI

.