Bắc Mê phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

Thứ Hai, 10/08/2020, 10:17 (GMT+7)

BHG - Năm 2020 được dự báo là năm đầy khó khăn đối với kinh tế cả nước, của tỉnh cũng như huyện Bắc Mê do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu tác động nặng nề. Song, huyện Bắc Mê phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách địa phương, giảm thiểu thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra.

Một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện.
Một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện.

Nhìn tổng thể bức tranh thu ngân sách ở Bắc Mê trong 6 tháng đầu năm có thể thấy: 7 khoản thu từ sắc thuế đạt thấp dưới 50% so với dự toán giao. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 26,7%; doanh nghiệp địa phương đạt 27%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 17%; thu xổ số kiến thiết đạt 43%; thu cho thuê đất đạt 7,5%... Nguyên nhân một phần do dịch Covid-19 ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, một số đơn vị, tổ chức, cá nhân; nhu cầu giao dịch lẫn sức tiêu thụ hàng hóa trên thị trường giảm mạnh... Tuy nhiên, huyện Bắc Mê đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách địa phương năm 2020 với kế hoạch tỉnh giao là 149.890 triệu đồng; nghị quyết HĐND huyện giao 151.390 triệu đồng. Ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt 76.266,73 triệu đồng, đạt 50,9% tỉnh giao, đạt 50,4% kế hoạch huyện giao. Con số đó không lớn đối với các huyện khác trong tỉnh có điều kiện phát triển, nhưng với Bắc Mê trong điều kiện khó khăn như hiện nay để đạt mức thu đó cần sự nỗ lực rất lớn của chính quyền huyện.

Trước thực tế đó, huyện đã có những yêu cầu cụ thể đối với các đơn vị trong khối tài chính, tín dụng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức thực hiện thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát, nắm bắt thông tin, kiểm tra mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; các nguồn thu thiếu, phí phát sinh trên địa bàn đều phải được quản lý chặt chẽ, thu kịp thời, gắn với việc khai thuế, nộp đủ thuế, phí vào ngân sách theo đúng quy định. Đối với UBND các xã, thị trấn căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách địa phương của năm thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí, không chi những khoản không thực sự cần thiết. Hiện nay, các doanh nghiệp trọng điểm sản xuất như thủy điện, khai thác khoáng sản cũng đã hoạt động sản xuất, có nguồn thu, lợi nhuận sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế, nhất là đối với các doanh nghiệp ít chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn để kiểm soát và khai thác tốt nguồn thu, nhất là đối với khu vực ngoài quốc doanh, Chi cục Thuế Bắc Mê đã chú trọng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục thuế, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công tác hỗ trợ người nộp thuế được Chi cục thuế tăng cường bằng nhiều hình thức đa dạng như tập huấn, hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của cơ quan thuế. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử để giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và kinh phí cho doanh nghiệp. Đặc biệt, Chi cục Thuế Bắc Mê đã tập trung vào công tác quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, rà soát các cá nhân, hộ kinh doanh mới phát sinh đưa vào quản lý thu thuế.

Đồng chí Củng Thị Mẩy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, cho biết: Do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu ngân sách địa phương năm 2020 của huyện, đặc biệt là các doanh nghiệp nộp thuế nhiều. Hiện nay, huyện đang tập trung tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất của các doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Trong những tháng cuối năm, giải pháp trọng tâm của huyện là tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quản lý thu và tiến hành các biện pháp xử lý thu hồi nợ đọng, thu đúng, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách. Huyện quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 đã đề ra.

Với những giải pháp trên, dù còn những khó khăn, tin rằng huyện Bắc Mê sẽ đạt mục tiêu thu ngân sách năm 2020.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN

.