Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Bắc Mê thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40

Thứ Tư, 20/11/2019, 10:15 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (TDCS) xã hội”; những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và ban, ngành đoàn thể chính trị huyện Bắc mê đã tăng cường quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 40-CT/TW cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến vấn đề tín dụng chính sách xã hội; nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, Mặt trận và các hội, đoàn thể và người dân về tín dụng chính sách xã hội trong tình hình mới. Đồng thời xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phầm vào ổn định chính trị của địa phương.

Từ nguồn vốn ủy thác, đã giúp gia đình anh Nguyễn Văn Dân, thôn Bản Tắn, xã Yên Phong vươn lên thoát nghèo.
Từ nguồn vốn ủy thác, đã giúp gia đình anh Nguyễn Văn Dân, thôn Bản Tắn, xã Yên Phong vươn lên thoát nghèo.

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay từ ngân sách của huyện chuyển sang cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; bổ sung, xác nhận đối tượng vay vốn; đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Đặc biệt, việc bố trí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham gia Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện; sắp xếp thời gian, địa điểm giao dịch của Phòng Giao dịch (PGD) Ngân hàng CSXH huyện tại các xã, thị trấn… Huyện ưu tiên dành mọi nguồn lực cùng với nguồn vốn của Ngân hàng CSXH T.Ư cấp và tiền gửi của các tổ chức, cá nhân với Ngân hàng CSXH giúp tăng trưởng tín dụng trên địa bàn. Tính đến nay, tổng nguồn vốn hoạt động của PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Mê là 223.062 triệu đồng (tăng 10.725 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, nguồn vốn cân đối từ T.Ư và ngân sách UBND tỉnh là trên 210 tỷ đồng. Huy động tiết kiệm tổ là trên 3,2 tỷ đồng, tăng 260 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ thực hiện đến 30.9.2019 là hơn 222 tỷ đồng (đạt 98% kế hoạch và tăng 10.516 triệu đồng so với 31.12.18, tỷ lệ tăng 4,9%/ tổng dư nợ). Doanh số cho vay đạt 48.549 triệu đồng/1.208 lượt khách hàng; doanh số thu nợ 37.755 triệu đồng.

Để đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, giúp các hộ vay vốn có điều kiện thoát nghèo bền vững; PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Mê đã tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp lồng ghép hoạt động tín dụng với hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư; giám sát trước, trong và sau đối với hộ vay vốn... Hiện nay, PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Mê đang thực hiện 13 chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài… Để đồng vốn đến với người dân được thuận tiện, PGD Ngân hàng CSXH huyện đã mở điểm giao dịch cố định hàng tháng tại tất cả các xã, thị trấn. Qua đó, các điểm giao dịch đã góp phần giảm chi phí cũng như thời gian đi lại cho người dân; chương trình TDCS và các sản phẩm dịch vụ được niêm yết công khai đầy đủ, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn và nâng cao hiệu quả vốn vay cũng như nâng suất đầu tư; tránh bình quân, dàn trải mức cho vay như trước…

Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Mê, cho biết: Thời gian qua, việc tăng nguồn vốn đầu tư đã nâng cao hiệu quả vốn tín dụng; qua đó, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm của PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Mê trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Hiện nay, tuy nguồn vốn vay còn khiêm tốn nhưng cơ bản phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương. PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Mê luôn kỳ vọng tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; cũng như thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40; Quyết định số 852/QĐ - TTg của Chính phủ về Chiến lược phát triển của Ngân hàng CSXH giai đoạn 2011 - 2020; với phương châm đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm hoạt động an toàn, hiệu quả; góp phần hiệu quả vào công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động cũng như thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Thời gian tới, PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Mê tiếp tục thực hiện phương châm “Tăng cường dư nợ phải đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng”; triển khai nhiều biện pháp xử lý các khoản nợ xấu. Từ đó, củng cố lòng tin của người dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và hoạt động của Ngân hàng CSXH với công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN

.