Xã Nấm Dẩn tập trung gieo cấy vụ Mùa

Thứ Ba, 25/06/2019, 14:43 (GMT+7)

BHG - Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân xã Nấm Dẩn (Xín Mần) đang tập trung xuống đồng gieo cấy lúa vụ Mùa năm 2019.

Bà con nhân dân thôn Nấm Chiến, xã Nấm Dẩn cấy lúa vụ Mùa 2019.
Bà con nhân dân thôn Nấm Chiến, xã Nấm Dẩn cấy lúa vụ Mùa 2019.

Kế hoạch năm nay, xã Nấm Dẩn gieo cấy 176,8 ha, bà con nông dân tập trung gieo cấy các giống lúa như: Lúa Lai (Việt Lai 20, Nhị ưu 838), lúa thuần (Thuần VN10, Khang Dân và TH1) và lúa giống lúa nếp địa phương. Đây là những giống lúa có ưu điểm phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương cũng như cho năng suất và chất lượng tốt. Theo thống kê của xã Nấm Dẩn, đến thời điểm này bà con nhân dân trong xã đã gieo cấy được 119,5 ha, đạt gần 70% kế hoạch và phấn đấu đến đầu tháng 7 xã sẽ hoàn thành gieo cấy lúa mùa năm 2019.

Tin, ảnh: Văn Long

.