123
Xã Xín Mần tiến nhanh về đích Nông thôn mới - Báo Hà Giang điện tử

Xã Xín Mần tiến nhanh về đích Nông thôn mới

Thứ Năm, 04/01/2018, 09:11 (GMT+7)

BHG - Phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xã biên giới Xín Mần (Xín Mần) đang tiến nhanh về đích Nông thôn mới (NTM), đạt 13/19 tiêu chí.

Nhân dân xã Xín Mần mở đường đi các thôn vùng xa, khó khăn.
Nhân dân xã Xín Mần mở đường đi các thôn vùng xa, khó khăn.

Năm 2017, xã Xín Mần được huyện chọn làm điểm xây dựng NTM. Hiện nay, đời sống người dân xã biên giới Xín Mần vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là hệ thống đường giao thông từ trung tâm đến các thôn, bản. Bám sát chủ trương xây dựng NTM, trên cơ sở “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Các tiêu chí xây dựng NTM được triển khai đồng bộ, toàn diện, nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, cần tiến hành thường xuyên, liên tục. Xã đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các hội, đoàn thể triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã, lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền qua các buổi họp thôn, bản... Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân và tạo nên những thay đổi rõ nét. Điển hình là phong trào hiến đất được người dân hưởng ứng nhiệt tình, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Nhiều hộ dân tự nguyện tham gia đóng góp công, hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi. Năm 2017, xã đã huy động nhân dân góp trên 1.268 ngày công lao động, hiến hơn 11 nghìn m2 đất làm đường giao thông; người dân đã đầu tư, chỉnh trang 72 ngôi nhà, làm 74 công trình vệ sinh, 72 nhà tắm, láng nền 32 chuồng trại chăn nuôi; có 114 hộ di dời chuồng trại xa nhà, 57 hộ thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”...

Bên cạnh việc phát huy nội lực, xã Xín Mần luôn tranh thủ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án như: Chương trình 135, 30a, chương trình hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo từ nguồn vốn sự nghiệp của UBND huyện, Đề án 1 triệu tấn xi - măng của tỉnh… Các nguồn hỗ trợ này đã giúp xã Xín Mần hoàn thành, đưa vào sử dụng 5 tuyến đường nối trung tâm xã đi các thôn khó khăn.

Anh Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Xín Mần cho biết: Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước được triển khai kịp thời và mang lại hiệu quả. Trong thời gian tới, xã tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM. Trên cơ sở dễ làm trước, khó làm sau, các tiêu chí chưa cần nhiều nguồn vốn sẽ vận động người dân tích cực thực hiện như: “Nhà sạch, vườn đẹp”, đưa gia súc ra xa chuồng trại, triển khai và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế... sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại để công nhận đạt chuẩn NTM.

Bài, ảnh: Văn Long

.