180 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm

Thứ Hai, 02/10/2017, 09:12 (GMT+7)

BHG- 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 180 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1.083,72 tỷ đồng, tăng 46,3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các ngành, các cấp tập trung triển khai các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã có chuyển biến tích cực, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp hoạt động trở lại và hiệu quả có xu hướng tăng so với các năm trước. Công tác xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính được đẩy mạnh đã thu hút một số dự án lớn vào tỉnh như Tập đoàn TH True Milk, Công ty TNHH Hào Hưng, Tập đoàn Banyan Tree, Tập đoàn Thiên Minh.

Dây chuyền sản xuất nước uống của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hà Giang (phường Trần Phú, thành phố Hà Giang).
Dây chuyền sản xuất nước uống của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hà Giang (phường Trần Phú, thành phố Hà Giang).

PHAN MẠNH

.