123
Xã Đồng Yên, kinh nghiệm và cách làm - Báo Hà Giang điện tử

Xã Đồng Yên, kinh nghiệm và cách làm

Thứ Ba, 02/05/2017, 14:15 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, được sự hỗ trợ các ngành, huyện, các chương trình dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, KT-XH thiết yếu ở nông thôn, xã Đồng Yên (Bắc Quang) có nhiều cơ chế, chính sách giúp nông dân ổn định sản xuất. Qua đó, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực ở nông thôn, thu nhập của nông dân được nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới.

Giai đoạn 2011-2016, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) của huyện lấy xã Đồng Yên làm điểm; Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) xã xây dựng NTM, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Phó ban, đồng chí Chủ tịch MTTQ làm Phó ban phụ trách công tác tuyên truyền, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư các chi bộ trực thuộc làm thành viên.

Đối với Ban quản lý (BQL) do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế làm Phó ban thường trực, các đồng chí thành viên UBND và Trưởng thôn bản làm thành viên BQL; xã đã kiện toàn xong BCĐ, BQL xây dựng NTM, phân công phụ trách các thôn và thành lập Ban phát triển thôn để đôn đốc thực hiện các tiêu chí xây dựng. Tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, những việc nhân dân tự làm được như: Vệ sinh đường làng ngõ xóm, hiến đất làm đường giao thông; tích cực đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện cho con em đến trường đúng độ tuổi, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Sau 5 năm thực hiện xây dựng NTM, nhận thức của cán bộ và nhân dân thay đổi rõ rệt, các mô hình phát triển kinh tế như: Sản xuất lúa thâm canh, trồng lạc hàng hóa, trồng cây thanh long, chăn nuôi lợn, gia cầm, thủy cầm... mang lại hiệu quả.

Xã đã xây dựng Đề án giai đoạn, kế hoạch hàng năm thực hiện các tiêu chí cho các thành viên trong ban và Ban phát triển NTM 8/8 thôn, phân công các thành viên trong BCĐ, BQL hàng tháng, quý, năm giao ban về công tác xây dựng NTM và kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí; chủ động, tích cực hướng dẫn người dân lựa chọn nội dung đầu tư phù hợp với từng thôn, xóm để triển khai, tạo sự đồng thuận trong nhân dânBCĐ xây dựng NTM xã cũng triển khai đến các thành viên đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các hội nghị sơ, tổng kết của các ban, ngành, đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Tổng số các buổi tuyền truyền được trên 298 đợt, 38.800 lượt người nghe. Đồng thời phát động phong trào Dân vận khéo, Chung tay xây dựng NTM, ra quân làm đường bê-tông, chỉnh trang khuôn viên gia đình 465 hộ với 9.740 ngày công, 5.908 lượt người tham gia lao động cộng sản vào ngày thứ 7, chủ nhật, nâng cấp đường giao thông nông thôn được 17.380m, vận động nhân dân hiến 9.741m2 đất làm đường, đóng góp được 8.164 ngày công lao động, có 247 hộ được gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp”.

Kết quả huy động nguồn kinh phí đã thực hiện trong giai đoạn 2010-2016 là 24.573 triệu đồng, trong đó: Ngân sách T.Ư 11.963 triệu, ngân sách tỉnh 1.756 triệu, ngân sách huyện 523 triệu, doanh nghiệp 1.394 triệu, nhân dân đóng góp 8.937 triệu...

 Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã Đông Yên trong giai đoạn 2011-2016 đã về đích, hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, trở thành xã thứ 2 của huyện Bắc Quang được công nhận chuẩn NTM năm 2016.

Bài, ảnh: Hoàng Thanh Bình(Ủy ban MTTQ huyện Bắc Quang)

.