123
Quang Bình tích cực chăm sóc cây trồng vụ Xuân - Báo Hà Giang điện tử

Quang Bình tích cực chăm sóc cây trồng vụ Xuân

Thứ Năm, 06/04/2017, 16:53 (GMT+7)

BHG- Theo kế hoạch, vụ Xuân năm nay huyện Quang Bình gieo trồng 4 loại cây trồng chính: Lúa, ngô, lạc và đậu tương, với tổng diện tích 5.611,8/5.594,13 ha, đạt 100,3 kế hoạch, trong đó cây lúa diện tích trên 1.739 ha, cơ cấu giống mới chiếm trên 90%, chủ yếu là giống Nhị ưu 838, HKT99, Việt lai 20, Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7... Diện tích vụ Xuân năm nay giảm trên 117 ha, nguyên nhân chuyển đổi sang trồng cây lạc, ngô.

Nông dân xã Tân Trịnh chăm sóc lúa.
Nông dân xã Tân Trịnh chăm sóc lúa.

Do thời tiết khá thuận lợi nên việc gieo trồng các loại cây trồng bảo đảm tiến độ khung thời vụ, cho đến thời điểm này, các loại cây trồng phát triển tốt. Hiện nay huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo bà con nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ KHKT vào chăm sóc các loại cây trồng, nhất là cây lúa và cây ngô. Đồng thời, thực hiện tốt chủ trương về xây dựng các mô hình thâm canh tăng năng suất; thường xuyên kiểm tra phòng, chống dịch bệnh kịp thời; có kế hoạch xây dựng quy trình sản xuất cho từng loại cây trồng để hướng dẫn nhân dân tổ chức thực hiện đạt kế hoạch...

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện hỗ trợ 15% giá giống các loại lúa HKT99, BG1, Nhị ưu 838, BC15, hỗ trợ 15% giá giống ngô Bioseed, CP333, C919... cho tất cả các xã để sản xuất vụ Hè - thu, hỗ trợ vôi để bón khử chua đất ruộng, 50% giá giống hoặc phân bón cho diện tích lúa bị hạn chuyển sang trồng ngô, lạc. Theo lãnh đạo huyện Quang Bình: Huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn gieo cấy hết diện tích, không để diện tích ruộng bỏ hoang; đối với diện tích lúa bị hạn, chỉ đạo ngay từ đầu vụ phải chuyển sang trồng lạc, ngô, đậu tương và các loại cây rau màu...; thực hiện đúng khung mùa vụ và cơ cấu giống cho từng vụ theo hình thức bố trí luân canh tăng vụ “Xuân chính vụ - Mùa sớm – cây vụ Đông”. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng như: Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống bệnh hại trên cây trồng, cử cán bộ xuống tận nơi những diện tích lúa bị hạn và sâu bệnh để kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, thâm canh, phòng trừ sâu bệnh và các biện pháp chống hạn kịp thời; cung cấp thuốc và hướng dẫn bà con phun thuốc phòng trừ sâu bệnh...

Cùng với cây lúa, toàn huyện gieo trồng trên 1.715 ha ngô, cơ cấu giống chủ yếu là CP888, NK4300, CP9698, CP999, CP888... Huyện cũng đã có chính sách hỗ trợ 50% giá giống để thực hiện theo công thức luân canh tại 5 xã: Bản Rịa, Tân Nam, Xuân Minh, Tiên Nguyên và Nà Khương để sản xuất trên đất 1 vụ. Ngoài ra, cây lạc gieo trồng 1.873 ha, trong đó cơ cấu giống mới 90%; đậu tương gieo 242 ha, trong đó diện tích thâm canh 90%.

Để đảm bảo năng suất, sản lượng đạt kế hoạch, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, nhất là Trạm Bảo vệ thực vật thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên các trà lúa và cây hoa màu, chủ động dự báo, thông báo kịp thời đến các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân phun phòng kịp thời. Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo nhân dân khai thác triệt để các công trình thủy lợi, nguồn nước tự có để cung cấp đủ nước tưới dưỡng cho toàn bộ diện tích lúa, không để bị hạn cho đến khi chắc xanh...

HIẾN CHƯƠNG

.