Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội

Thứ Hai, 01/02/2016, 08:06 (GMT+7)

(Xuân 2016)- Năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ việc suy giảm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, song số thu nội địa năm 2015 đã vượt kế hoạch tỉnh giao 7%. Trong đó, một số chỉ tiêu thu đạt kết quả cao, như: Thuế bảo vệ môi trường đạt 214% kế hoạch; thu lệ phí trước bạ 118% kế hoạch và thu tiền sử dụng đất đạt 142% kế hoạch...

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Sở Tài chính.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Sở Tài chính.

Để đạt được những thành quả như vậy, có sự đóng góp không nhỏ của ngành Tài chính tỉnh ta trong việc quản lý, điều hành ngân sách luôn bám sát dự toán được giao, chủ động kinh phí phục vụ kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh. Tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, kịp thời hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và các chế độ, chính sách; chương trình, mục tiêu trên địa bàn các huyện, thành phố cũng như chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản của T.Ư trong việc tăng cường công tác thu ngân sách, chống thất thu đối với ngân sách địa phương khi dự báo hụt thu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản... Qua đây cho thấy việc thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch chính là nhờ thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về quản lý tài chính - ngân sách. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, truy thu nộp thuế, nợ đọng thuế. Cùng với đó, việc triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần tích cực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN trên địa bàn... Từ những hoạt động thiết thực đó, tổng thu ngân sách địa phương tỉnh ta ước đạt trên 10.292 tỷ đồng; thu NSNN trên địa bàn được hơn 1.597 tỷ đồng...

Bước sang năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; với những mục tiêu lớn thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Song do thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 kéo dài thêm một năm dẫn đến việc tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng, với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách năm 2016, ngành Tài chính tỉnh ta chỉ đạo các ngành, cấp thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2016; quản lý ngân sách theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH. Tăng cường công tác quản lý đầu tư công, tập trung nguồn lực để xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản, nợ vay, tạm ứng ngân sách theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; tập trung nguồn lực cho các huyện động lực theo mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với lợi thế phát triển kinh tế của từng huyện. Không để phát sinh tăng thêm số nợ đọng xây dựng cơ bản... Đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội, giữ vững QP - AN; chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH trên địa bàn toàn tỉnh.

THẢO TRÂM

.