Agribank Hà Giang:

Triển khai nhiệm vụ năm 2015 - Biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo

Thứ Hai, 02/02/2015, 16:19 (GMT+7)

 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

HGO- Agribank Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015. 

Năm 2014, Agribank Hà Giang thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, ngân hàng cấp trên. Thực hiện cơ cấu nợ, giảm thiểu nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng; mở rộng tín dụng có hiệu quả vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Agribank Hà Giang tiếp tục đạt kết quả tích cực về tăng trưởng nguồn vốn, về dư nợ; nợ xấu giảm 0,38% so với kế hoạch… Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tiếp tục được củng cố; các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy vai trò; đơn vị tích cực tham gia công tác an sinh xã hội…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong triển khai nhiệm vụ năm 2014, đồng thời đưa ra nhận định những khó khăn, thách thức đối với Agribank Hà Giang và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.  

* Agribank Hà Giang cũng đã tổ chức Hội nghị biểu dương lao động giỏi, sáng tạo lần thứ III, giai đoạn 2010 - 2015.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Agribank Hà Giang được các cấp khen thưởng trong dịp này.
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Agribank Hà Giang được các cấp khen thưởng trong dịp này.

Qua 5 năm từ 2010 - 2015, Agribank Hà Giang luôn chú trọng triển khai các phong trào thi đua (PTTĐ) một cách thiết thực, hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng. Từ đó cổ vũ, động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh, nhiệm vụ chính trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Từ các PTTĐ, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình. Bình quân hàng năm có 75% tập thể và 87% số cá nhân trong toàn ngành đạt lao động tiên tiến, xuất sắc.

Qua 5 năm thực hiện các PTTĐ, nhiều cá nhân, tập thể đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chính phủ, các danh hiệu thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank Việt Nam…

HUY BA

.