Thành phố Hà Giang, Xín Mần tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2014

Thứ Ba, 04/11/2014, 10:41 (GMT+7)

HGĐT- Ngày 3.11, thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp – PTNT, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.


Năm 2014, thành phố Hà Giang triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình sản xuất nông, lâm nghiệp, do đó các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng thực hiện cả năm: 1.653,17 ha, đạt 103% kế hoạch, tăng 4,1% so với năm 2013. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt: 4.532,6 tấn đạt 104,9% kế hoạch, tăng 1% so với năm 2013, trong đó sản lượng thóc 3.553,9 tấn, sản lượng ngô 978,7 tấn. Diện tích cây lúa 632,48 ha, năng suất bình quân ước đạt 56,19 tạ/ha; cây ngô 269,4 ha, năng suất bình quân ước đạt 36,33 tạ/ha... Nhìn chung sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có nhiều bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình mới được nhân rộng phát huy hiệu quả. Kinh tế nông thôn dần chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; các làng nghề chế biến nông sản như chè, thảo quả được hình thành, mở rộng, tạo việc làm tại chỗ cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững. Diện tích rừng trồng mới vượt so với kế hoạch được giao, công tác chế biến sản phẩm sau thu hoạch được quan tâm, từng bước xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, giá trị sản phẩm, thu nhập của người dân được nâng cao. Trong chăn nuôi tuy có dịch bệnh xảy ra nhưng nhờ tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện dịch sớm, triển khai các biện pháp quyết liệt nên đã khống chế được dịch không để lây lan ra diện rộng...

 

Về nhiệm vụ năm 2015, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện, như chuẩn bị các điều kiện về đất, giống, vật tư phân bón cho sản xuất vụ Đông - xuân, vụ mùa năm 2015; thực hiện đúng khung thời vụ cây trồng, gắn với cơ cấu giống cho từng mùa vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo tập trung vào sản xuất, áp dụng khoa học vào đầu tư thâm canh; vận động nhân dân đầu tư các giống lúa, ngô lai vào gieo trồng để tăng sản lượng, giá trị canh tác, phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2015 đạt 204 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.644,5 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt 4.460 tấn. Trong đó, diện tích lúa 627 ha, năng suất bình quân 56 tạ/ha, sản lượng 3.511 tấn; cây ngô 260 ha, năng suất 36,5 tạ/ha, sản lượng 949 tấn; rau đậu các loại 490 ha, trong đó 6 ha rau VietGAP/ 103 ha rau chuyên canh...

                                                                  VĂN NGHỊ

 

* Sáng 4.11, huyện Xín Mần đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp (NLN) năm 2014 và triển khai sản xuất vụ đông xuân 2014 - 2015. Đồng chí Dương Minh Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh và Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

 


Huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất NLN năm 2014 và triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2014 – 2015.


Theo báo cáo tổng kết, năm qua sự nghiệp phát triển NLN của huyện Xín Mần với phong trào thi đua sản xuất của đồng bào các dân tộc trong huyện đã cơ bản hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch giao… Kết quả: tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm được trên 17.106ha, đạt 119,9% so với kế hoạch tỉnh giao. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã có bước phát triển rõ nét; các cây có thế mạnh đang được mở rộng, tập trung theo vùng sản xuất hàng hóa như: Lúa chất lượng cao; cánh đồng mẫu cây ngô, chè, Thảo quả… trồng cỏ gắn với xây dựng mô hình chăn nuôi; việc dự trữ thức ăn cho gia súc trong vụ đông đã được chú trọng. Chương trình 30a, 135 đã kịp thời hỗ trợ giống trâu, bò và cây con cho nhân dân phục vụ sản xuất. Cùng với đó, các sản phẩm địa phương của huyện đã xây dựng được thương hiệu và tiếp tục quảng bá rộng rãi ra thị trường trong, ngoài tỉnh, như: Chè Chế Là, Nà Chì và rượu nếp Quảng Nguyên; gạo Già Dui, miến dong. Khai thác lâm sản được quản lý chặt chẽ, công tác phòng chống cháy rừng được chú trọng nên các vụ vi phạm lâm luật giảm hơn năm trước… Ngoài những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã chỉ rõ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: một số cây, con có lợi thế vùng, miền chưa được phát huy, mở rộng. Sản phẩm hàng hóa nông sản còn ít và đơn điệu chưa tương ứng với tiềm năng, lợi thế của từng vùng; công tác chỉ đạo của một số xã còn chưa thực sự quan tâm, đặc biệt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng… Từ những hạn chế trên, Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra giải pháp, phương hướng cho triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2014 - 2015 sẽ được tập trung vào một số mục tiêu trọng tâm, như: tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 17.190ha; tổng sản lượng lương thực đạt hơn 39.971 tấn…

 

Ngoài ra, huyện cũng sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị cung ứng giống, vật tư nông nghiệp; kiểm tra, tu sửa các kho vật tư tại các xã và mở rộng các điểm đại lý theo cụm kết hợp với các HTX chủ động cung ứng giống, phân bón, thuốc BVTV, đủ số lượng, chủng loại phục vụ sản xuất. Tăng cường công tác hỗ trợ, củng cố các Tổ hợp tác sản xuất tại thôn, bản đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả 8 nhiệm vụ chính của các tổ và phát huy hiệu quả các nguồn quỹ phát triển sản xuất, cũng như tiếp tục tìm nhu cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, đào tạo nghề cho nông dân; đào tạo nguồn nhân lực trong nông nghiệp có chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong, ngoài tỉnh đến đầu tư, liên kết sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, nhằm kích thích phát triển sản xuất nông nghiệp…

                                            TUẤN ANH

.