Chính thức công bố kết quả kiểm toán tại Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang

Thứ Sáu, 15/08/2014, 08:38 (GMT+7)

HGĐT - Ngày 14.8, Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang đã tổ chức cuộc họp với các cổ đông để công bố chính thức kết quả kiểm toán về vốn góp của từng cổ đông, các khoản công nợ và nguyên liệu, vật tư chính xuất dùng vào sản xuất của công ty (giai đoạn từ 1.7.2006 đến 31.3.2014) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, thành phố, phường Ngọc Hà và hơn 100 cổ đông của Công ty Cổ phần xi măng.


Tại cuộc họp các đại biểu và các cổ đông đã được nghe báo cáo nêu rõ: Trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi các cơ quan của tỉnh và Trung ương về các tranh chấp, hành vi vi phạm của một số thành viên Hội đồng quản trị, dẫn đến đình trệ sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.     Nhà máy xi măng Hà Giang trong thời gian tàm ngừng hoạt động
     

Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tranh chấp nhằm ổn định và duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông, thực hiện kết luận số 36/TB-UBND, ngày 18.3.2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết những vướng mắc tại Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang.

 

Từ ngày 04.4 - 07.7.2014, Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang đã hợp đồng và cùng phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tập trung tiến hành kiểm toán, để xác định rõ nguồn vốn góp của từng cổ đông và xác định rõ các khoản công nợ và nguyên liệu, vật tư chính xuất dùng vào sản xuất của công ty trong giai đoạn từ năm 2006 đến 31.3.2014. Đến nay, đơn vị kiểm toán đã kiểm toán xong và chính thức đã xác định được phần góp vốn của từng cổ đông và các khoản công nợ của công ty.

 

Theo báo cáo kết quả kiểm toán cho biết: Từ thời điểm 31.12.2006 đến 31.12.2009 giá trị vốn góp của các cổ đông chỉ có 5 tỷ 300 triệu đồng; thời điểm 31.12.2010 giá trị vốn góp của các cổ đông được nâng lên 16 tỷ 907 triệu đồng; và 31.12.2011 đến 31.3.2014 giá trị vốn góp của các cổ đông được nâng lên tới 22 tỷ 494 triệu đồng. Nhưng số liệu kế toán lại ghi lên đến 65 tỷ 750 triệu đồng (chênh lệch 43 tỷ 255 triệu đồng). Đặc biệt các cổ đông có vốn góp cổ phần lớn như Công ty Cổ phần Đồng Tâm, theo số liệu kế toán ghi là 44 tỷ 960 triệu đồng, nhưng số liệu kiểm toán chỉ có 4 tỷ 510 triệu đồng (chênh lệch 40 tỷ 450 triệu đồng); cổ đông Đoàn Văn An theo số liệu kế toán là 17 tỷ 500 triệu đồng, nhưng số liệu kiểm toán có 17 tỷ 194 triệu đồng (chênh lệch 305 triệu đồng). Ngoài ra, các cổ đông khác vốn góp không nhiều nên không có sự chênh lệch. Đơn vị kiểm toán cũng đã xác định rõ giá trị công nợ phải thu của khách hàng, giá trị công nợ trả trước cho người bán, giá trị công nợ tạm ứng, giá trị công nợ phải thu khác, giá trị công nợ thuế và các khoản phải thu của nhà nước, giá trị công nợ vay và nợ ngắn hạn, giá trị công nợ phải trả người bán, giá trị công nợ người mua tiền trả trước, giá trị công nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước…

 

Thông qua kết quả kiểm toán cho thấy đến thời điểm hiện tại, vốn góp Điều lệ của Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang thực có 22 tỷ 494 triệu đồng. Cũng thông qua kết quả kiểm toán cho thấy chênh lệch nguyên liệu than trong sản xuất của 6 năm (từ 01.7.2006 đến 12.5.2012) là 40.563,12 tấn, tương ứng với giá trị là 32.567.288.068 đồng. Lượng than tồn trên sổ sách kế toán so với biên bản kiểm kê thực tế nguyên vật liệu chính tồn kho là 14.086,39 tấn, tương ứng giá trị là 22.396.026.654 đồng. Tổng cộng lượng than chênh lệch so với thực tế sản xuất là 54.649,5 tấn, với giá trị tương ứng là trên 54 tỷ 963 triệu đồng. Ngoài ra, nguyên liệu đá vôi, quặng sắt bị chiếm đoạt cũng lên đến hàng chục tỷ đồng…

 

Trên cơ sở kết quả kiểm toán nêu trên, Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang mong muốn, đề nghị tỉnh và các ngành chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm những cá nhân có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty, nhằm ổn định tình hình tại địa phương, giúp người lao động có công ăn việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống.


Hiến Chương
.