Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu thông minh

Thứ Năm, 27/05/2021, 09:12 (GMT+7)

BHG - Trước sự chuyển biến mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3.6.2020 về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Từ chủ trương này, tỉnh ta đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác điều hành, quản lý các hoạt động KT - XH. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 27.10.2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học “Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu thông tin thông minh trên địa bàn tỉnh Hà Giang” nhằm xây dựng hệ thống quản lý thông tin thông minh phục vụ công tác quản lý, giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh.

Nhóm nghiên cứu đề tài và lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành của tỉnh chụp ảnh lưu niệm trong quá trình triển khai đề tài. 		Ảnh: TƯ LIỆU
Nhóm nghiên cứu đề tài và lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành của tỉnh chụp ảnh lưu niệm trong quá trình triển khai đề tài. Ảnh: TƯ LIỆU

Nhiệm vụ khoa học trên được giao cho Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) phối hợp với Viện Trí tuệ Nhân tạo là đơn vị thực hiện, với mục tiêu khảo sát đánh giá những dữ liệu còn thiếu đồng bộ giữa các đơn vị quản lý, qua đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo đưa ra một hệ thống những dữ liệu chung sử dụng xây dựng các hệ thống chỉ số phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo tỉnh. Thông qua việc lưu trữ dữ liệu, giám sát thực hiện các chỉ tiêu KT – XH và dự báo các chỉ tiêu KT - XH tổng hợp, hệ thống quản lý dữ liệu thông minh này giúp lãnh đạo các cấp của tỉnh nắm bắt thông tin nhanh chóng, hỗ trợ trong việc ra quyết định, giúp công tác quản lý, điều hành các nhiệm vụ một cách kịp thời và hiệu quả. Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) này cũng phù hợp với xu hướng hiện đại hóa hành chính Nhà nước và chính quyền điện tử hiện nay. 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhóm nghiên cứu đã nhận được sự cộng tác, phối hợp và nhiệt tình hỗ trợ của các cở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong việc điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý dữ liệu thông tin của tỉnh. Đồng thời đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở KHCN tổ chức Hội thảo “Thực trạng hệ thống thông tin phục vụ quản lý KT - XH tỉnh Hà Giang”. Qua hội thảo, đại diện các sở, ngành đã thảo luận chi tiết về hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý các cấp, góp ý cho hệ thống dữ liệu hiện nay của các sở, ban, ngành đang quản lý phục vụ xây dựng các chỉ tiêu KT – XH, giám sát, quản lý và ra quyết định quản lý của lãnh đạo các cấp. 

Mặc dù đề tài đang trong quá trình thực hiện, nhưng với sự cộng tác và hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị chức năng của tỉnh sản phẩm của đề tài sẽ sớm được hoàn thành và đưa vào áp dụng cuối năm nay. 

PGS.TS. Đỗ Anh Tài (Đại học Thái Nguyên)

.