Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

Thứ Năm, 13/08/2020, 09:41 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP, ngày 29.5.2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid -19. Ngày 10.8.2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất năm 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Theo đó các doanh nghiệp, tổ chức, gia đình đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020. Mức giảm này không bao gồm số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước và tiền chậm nộp nếu có, quy định này cũng áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngưng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Để được hưởng chính sách này, người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất tới cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật, kể từ thời điểm ngày 10.8.2020 đến hết ngày 31.12.2020. Quá thời hạn trên sẽ không được xem xét, giải quyết. Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất bao gồm, giấy đề nghị theo mẫu ban hành kèm theo quyết định nêu trên và bản sao quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất là không quá 20 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hải Quỳnh

.