Công văn về việc gửi khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Bác Hồ đến thăm Hà Giang

Thứ Năm, 17/03/2016, 14:59 (GMT+7)

BHG- Ngày 8.3, Báo Hà Giang nhận được công văn số 165-CV/BTG, ngày 04.03.2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Bác Hồ đến thăm Hà Giang. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung công văn này.

 

 

.