Hà Giang

Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

16:50, 26/09/2022

BHG - Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là khâu đột phá quan trọng của LLVT tỉnh. Đây cũng là nội dung trọng tâm được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Với phương châm “Huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên; là cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, sức mạnh chiến đấu”. Kết quả huấn luyện đóng vai trò quan trọng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Huấn luyện đào công sự nằm bắn cho chiến sỹ mới.
Huấn luyện đào công sự nằm bắn cho chiến sỹ mới.

Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch huấn luyện chiến đấu ở các cấp được thực hiện nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, khoa học. Nội dung, phương pháp huấn luyện có nhiều đổi mới, sáng tạo, bảo đảm sát địa bàn và phương án tác chiến. Việc kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực được thực hiện tốt ở từng khâu, từng bước và cả giai đoạn huấn luyện. Công tác quản lý, điều hành, bảo đảm huấn luyện được triển khai đồng bộ, toàn diện cả về con người, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập... Hàng năm, Trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung diễn tập các cấp, như: Diễn tập chỉ huy - cơ quan, diễn tập cấp Trung đội, Đại đội và diễn tập vòng tổng hợp cấp Tiểu đoàn… bảo đảm chặt chẽ, sát thực tiễn, an toàn tuyệt đối; lấy kết quả diễn tập để làm cơ sở đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến đấu của cơ quan, đơn vị.

Đại úy Ngô Thanh Sơn, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877 cho biết: Trong quá trình huấn luyện đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, thực hiện phương pháp “học mới, rèn cũ”, bảo đảm huấn luyện đến đâu chắc đến đó. Sau mỗi nội dung, cán bộ huấn luyện sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm cho từng cá nhân, tập thể nhằm phát huy ưu điểm và chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế.

Trong quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị luôn quán triệt và thực hiện tốt phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp; coi trọng huấn luyện đồng bộ các đối tượng và chuyên sâu cho từng ngành chuyên môn. Tập trung rèn luyện nâng cao khả năng cơ động, làm chủ vũ khí, trang bị trong biên chế. Gắn huấn luyện với kiểm tra, đánh giá, thực hiện kiểm tra cán bộ trước, chiến sĩ sau, chú trọng kiểm tra động tác thực hành của bộ đội. Đồng thời, kết hợp giữa kiểm tra theo kế hoạch với đột xuất để nắm thực chất kết quả, làm cơ sở rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện sau từng khoa, mục.

Thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ. Tiếp tục bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, địa bàn tác chiến, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Quá trình huấn luyện, lấy thực hành làm chính; huấn luyện cơ bản làm cơ sở; huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật làm trung tâm; huấn luyện cán bộ làm then chốt; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp

Để làm được điều đó, đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức huấn luyện, phát huy vai trò của cơ quan chuyên môn, đội ngũ cán bộ các cấp phải theo dõi, kiểm tra, phúc tra, đánh giá khách quan, đúng thực chất kết quả của từng đơn vị, làm cơ sở để chỉ đạo, nâng cao kết quả huấn luyện giai đoạn tiếp theo.

Chính ủy Trung đoàn 877 Nguyễn Tiến Yên khẳng định: Công tác huấn luyện phải được tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài các giải pháp đổi mới trên, Trung đoàn 877 sẽ gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài, ảnh: QH (Bộ CHQS tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồng lòng bảo vệ đường biên, cột mốc
BHG - Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên, cột mốc” và “bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn”, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Máy (Hoàng Su Phì) phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chủ động tham gia giữ gìn, bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn.
31/08/2022
Sơ kết công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh
BHG - Ngày 29.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 6.8.2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP và Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 16.8.2021 của BTV Đảng ủy BĐBP tỉnh về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP”.
30/08/2022
Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn mới
BHG - Ngay sau khi Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy T.Ư và Nghị quyết số 454-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” được ban hành, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo về nâng cao chất lượng huấn luyện theo giai đoạn, đồng thời tổ chức quán triệt và triển khai tới từng tổ chức cơ sở Đảng.
29/08/2022
Lãnh đạo nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong tình hình mới
BHG - Ngay sau khi Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) ban hành Nghị quyết 382 – NQ/ ĐUQSTW, ngày29.11.2007 về lãnh đạo nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các cấp. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức đúng đắn, đầy đủ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiến hành công tác kỹ thuật trong tình hình mới với nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại.
26/08/2022