Cải tạo vườn tạp tại huyện cửa ngõ Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ Năm, 18/03/2021, 12:43 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, Đảng bộ và nhân dân huyện Quản Bạ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo của người dân để khai thác tiềm năng, lợi thế đất đai vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển các loại cây, con chủ lực có tiểm năng lợi thế của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đến nay, toàn huyện có 105 hộ đang thực hiện cải tạo vườn tạp với tổng diện tích gần 54.000 m2, trong đó, 41 hộ nghèo, 64 hộ cận nghèo.

Người dân xã Cán Tỷ xếp đá tạo không gian và giữ đất cho vườn.
Người dân xã Cán Tỷ xếp đá tạo không gian và giữ đất cho vườn.

 

 
Người dân xã Cán Tỷ bù đất lấp đá để sản xuất nông nghiệp.
Người dân xã Cán Tỷ bù đất lấp đá để sản xuất nông nghiệp.

 

 
Gia đình anh Vàng Mí Hồ, thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ trồng cây mận trên mảnh vườn được cải tạo.
Gia đình anh Vàng Mí Hồ, thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ trồng cây mận trên mảnh vườn được cải tạo.

 

Lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra tiến độ cải tạo vườn tạp thôn Thanh Long, xã Thanh Vân.
Lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra tiến độ cải tạo vườn tạp thôn Thanh Long, xã Thanh Vân.

 

Đoàn viên, thanh niên huyện Quản Bạ giúp nhân dân xã Lùng Tám cải tạo vườn tạp.
Đoàn viên, thanh niên huyện Quản Bạ giúp nhân dân xã Lùng Tám cải tạo vườn tạp.

Hoàng Tuyến

.