Phát huy vai trò Hội Nông dân trong tái cơ cấu nông nghiệp

Thứ Ba, 15/01/2019, 11:17 (GMT+7)

BHG - Sau khi UBND tỉnh ban hành Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp (TCCNNN) giai đoạn 2016 – 2020, các cấp Hội Nông dân đã xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT), liên kết tổ chức sản xuất hàng hóa và tiêu thụ nông sản theo hướng ổn định, bền vững. Từ đó phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong TCCNNN gắn với xây dựng Nông thôn mới.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới đem lại hiệu quả kinh tế cao của hội viên nông dân thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên).
Mô hình trồng rau trong nhà lưới đem lại hiệu quả kinh tế cao của hội viên nông dân thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên).

Vượt qua những khó khăn, thách thức như thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người nông dân, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự cố gắng, Nỗ lực của nhân dân, sản xuất nông nghiệp tỉnh ta năm qua tiếp tục có mức tăng trưởng khá. Tổng sản lượng lương thực đạt 405.204 tấn, tăng 7.372 tấn; chăn nuôi, thủy sản tăng 1,81% so với năm trước. Các cây trồng hàng hóa như: Cam Sành, dược liệu, đậu tương, mía, lạc… tiếp tục được duy trì, mở rộng diện tích, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển cả về số lượng cũng như quy mô, hình thành nhiều mô hình gia trại, trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Việc thực hiện cơ giới hóa, chuyển giao KHKT trong sản xuất được đẩy mạnh thông qua các mô hình nông - lâm nghiệp, tập huấn, hướng dẫn, phổ biến về quy trình và phương pháp thực hiện phù hợp với nhận thức của nông dân… Có được những kết quả như vậy phải kể đến đóng góp không nhỏ của các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán, phương thức, từng bước hướng đến sản xuất tập trung, hàng hóa.

Thực hiện Đề án TCCNNN của tỉnh, các cấp Hội Nông dân đã tích cực chủ động triển khai gắn với thực hiện 3 phong trào lớn của Hội. Đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Năm 2018, có 14.627 hộ đăng ký, trong đó có 10.857 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 96%. Xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, như: Mô hình nuôi gà xương đen tại thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì); nuôi lợn thương phẩm, trồng rau trong nhà lưới tại huyện Vị Xuyên; nuôi trâu, bò sinh sản tại các huyện Vị Xuyên, Yên Minh, Đồng Văn, Xín Mần… Qua đó, đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân. Trong năm 2018, đã có 5.467 hộ hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, các cấp Hội Nông dân luôn chú trọng công tác tư vấn dạy nghề, hỗ trợ nông dân thông qua các hoạt động, như: Vay vốn, chuyển giao KHKT, tư vấn thành lập HTX, tổ hợp tác liên kết sản xuất… Trong năm 2018, đã giải ngân cho 639 hộ vay với tổng số tiền 6 tỷ 475 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh. Ủy thác cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ đạt hơn 717 tỷ đồng/23.440 hộ vay. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp tổ chức tập huấn khuyến nông, chuyển giao KHKT cho hội viên nông dân được 217 lớp với 6.072 lượt người tham gia. Tư vấn học nghề và dạy nghề ngắn hạn cho 6.613 lao động, tạo việc làm cho 3.493 lao động. Một số địa phương đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: mô hình “Chợ lao động, chợ việc làm” để tư vấn, giới thiệu việc làm cho nông dân.

Nghị quyết số 31, Hội nghị BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10 (khoá VI) nhấn mạnh: Hội Nông dân các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò, chức năng nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, vận động nông dân nâng cao nhận thức về chủ trương, quan điểm của Đảng về TCCNNN gắn với xây dựng Nông thôn mới; đào tạo nông dân về kỹ năng, kiến thức thị trường, phương pháp sản xuất, biết hạch toán trong sản xuất, kinh doanh; tổ chức liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp nhằm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nông dân… Để nông dân phát huy tối đa vai trò chủ thể trong thực hiện Đề án TCCNNN, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ KHKT; giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản. Từ đó, góp phần thực hiện thành công Đề án TCCNNN của tỉnh, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển KT – XH của địa phương.

Bài, ảnh:  NGUYỄN PHƯƠNG

.