Tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do

Thứ Năm, 18/06/2020, 09:07 (GMT+7)

BHG - Việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế của cả nước và tỉnh ta. Để tiếp tục tăng trưởng kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn cần tận dụng tốt các FTA.

Đến nay, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, với trên 2.000 doanh nghiệp. Theo thống kê từ Sở Công thương, các FTA đã tác động tới số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) hàng hóa trên địa bàn tỉnh, với đối tác Trung Quốc (ACFTA) và một số đối tác khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, Hồng Kông,… nhưng chiếm tỷ lệ thấp, giai đoạn 2015-2019 kim ngạch XNK với các nước FTA đạt 1.430,8 triệu USD. Tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan của hàng XNK đạt thấp, hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh phần lớn qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, chủ yếu là hàng nông sản (các loại hoa quả tươi), ván bóc từ gỗ rừng trồng, tinh quặng sắt,... đều đáp ứng quy tắc xuất xứ thuần túy (WO) nên khi nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc đã được hưởng thuế suất ưu đãi.

Trong khi đó, hoạt động nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh chủ yếu từ thị trường Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Phần lớn các tờ khai nhập khẩu hàng hóa đều liên quan đến Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA). Các mặt hàng nhập khẩu theo Hiệp định nêu trên chủ yếu là: Năng lượng điện; hoa, rau, củ quả tươi; than cốc... Đa số các doanh nghiệp và tư thương đều cung cấp được chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) nên đã tận dụng được ưu đãi thuế quan. Tại các cửa khẩu Xín Mần, Săm Pun, Phó Bảng, lượng hàng hóa nhập khẩu ít nên khi làm thủ tục hải quan các doanh nghiệp và tư thương, không tận dụng được ưu đãi thuế quan do không cung cấp được đầy đủ giấy tờ. Ngoài nhập khẩu hàng hóa từ Hiệp định ACFTA,  còn nhập khẩu hàng hóa theo hiệp định ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), nhưng chiếm tỷ lệ rất thấp.

Tận dụng các FTA, là cơ hội lớn đối với lĩnh vực đầu tư, trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh ta đã thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài được 5 dự án, với tổng vốn thực hiện 53,4 tỷ đồng. Các dự án gồm các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp với số vốn đăng ký 0,1 triệu USD; công nghiệp nhẹ vốn đăng kí 1 triệu USD; tư vấn đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật với vốn đăng ký 0,8 triệu USD; tiểu thủ công nghiệp có vốn đăng kí 0,4 triệu USD; thương mại XNK với vốn đăng ký 0,1 triệu USD. Trong giai đoạn này, có 7 dự án FDI được triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,3 triệu USD/7 dự án, tương đương 117,4 tỷ VNĐ.

Việc tham gia các FTA thế hệ mới sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam thông qua việc mở rộng thị trường XNK, theo đó, kim ngạch XNK sang các nước đối tác sẽ tăng, củng cố thị trường truyền thống, khơi thông nhiều thị trường tiềm năng trên cơ sở thúc đẩy quan hệ với các đối tác chiến lược kinh tế quan trọng.

Lê Hải

.