Tăng cường hoạt động đối ngoại

Thứ Ba, 06/02/2018, 09:49 (GMT+7)

BHG - Theo kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2018, tỉnh ta sẽ chủ động hội nhập trên cả ba lĩnh vực: Kinh tế  (KT) quốc tế, chính trị - quốc phòng – an ninh, văn hóa - xã hội. Các hoạt động đối ngoại được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả; gắn với công tác xúc tiến đầu tư, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế.

Theo đó, tỉnh vẫn chú trọng thực hiện các cơ chế hợp tác toàn diện với những đối tác truyền thống là tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Các nội dung trọng tâm là thúc đẩy hợp tác KT thương mại qua biên giới, kết nối để các doanh nghiệp, các tổ chức KT triển khai hợp tác KT biên mậu; phối hợp với phía châu Văn Sơn tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung năm 2018. Triển khai quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn 2035. Thúc đẩy triển khai hiệu quả việc ký kết nghĩa giữa xã, thị trấn của Hà Giang với hương, trấn phía Trung Quốc; và việc ký kết nghĩa hữu nghị giữa các huyện biên giới với phía đối đẳng Trung Quốc.

Về vấn đề giải quyết việc làm, tỉnh sẽ triển khai thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới ký kết giữa tỉnh ta với châu Văn Sơn và thành phố Bách Sắc (Trung Quốc) một cách hiệu quả. Tăng cường giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, nông, lâm nghiệp, ngân hàng, tư pháp… Trong đó, các cấp, các ngành cần căn cứ vào các thỏa thuận hợp tác giữa Hà Giang với tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) để đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, triển khai nhiệm vụ, công việc các bên đã thống nhất. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong việc giữ gìn trật tự, trị an khu vực biên giới; duy trì cơ chế phối hợp hiện có giữa Công an, Biên phòng hai bên. Tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt 3 văn kiện về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra song phương các mốc biên giới, kịp thời giải quyết sự vụ xảy ra trên biên giới.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm tăng cường mở rộng quan hệ với đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài. Để xúc tiến vận động các nguồn vốn đầu tư, viện trợ ODA, FDI, NGO. Thúc đẩy hợp tác đầu tư với địa phương các nước có trình độ phát triển cao hơn và có tiềm năng về thị trường, trình độ KHCN phát triển. Qua đó, thu hút hiệu quả các nguồn đầu tư vào địa phương, tạo bước đột phá, đổi mới chiến lược xúc tiến, có các chính sách, cơ chế phù hợp thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Đồng thời, giữ gìn quan hệ hữu nghị với các Đại sứ quán đã có quan hệ như: Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Ailen, Hoa Kỳ… Thiết lập và triển khai hiệu quả chương trình hợp tác hữu nghị với tỉnh Benget, Philippin; thúc đẩy hợp tác về đào tạo lao động, du lịch, nông nghiệp, giáo dục… Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án hợp tác với Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhật – Việt, Công ty TNHH McKinsey&Company…

Triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, du lịch, tổ chức và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác nước ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp thông tin về thị trường, đăng ký, bảo hộ và phát triển thương hiệu, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế… Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Với sự lãnh, chỉ đạo chủ động, thông suốt, tin rằng công tác đối ngoại của tỉnh sẽ gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.

Lê Hải

.