Đảng bộ xã Yên Hà gắn việc học tập và làm theo Bác với xây dựng Đảng, phát triển kinh tế

Thứ Tư, 26/09/2018, 09:52 (GMT+7)

BHG Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Yên Hà (Quang Bình) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương.

Vườn cam VietGAP của anh Lý Văn Hơn (giữa) thôn Chàng Mới, xã Yên Hà, sinh trưởng, phát triển tốt.
Vườn cam VietGAP của anh Lý Văn Hơn (giữa) thôn Chàng Mới, xã Yên Hà, sinh trưởng, phát triển tốt.

Đảng bộ xã Yên Hà hiện có 368 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ trực thuộc. Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, Đảng bộ xã đã tích cực lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, đoàn thể chính trị - xã hội đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý; mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ, công việc được giao; lấy đó là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.

Phó Bí thư Chi bộ thôn Xuân Phú, Hoàng Văn Nguyên cho hay: “Chi bộ thôn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thực tiễn, trên tinh thần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua phát triển KT - XH, xây dựng Nông thôn mới. Trong sinh hoạt chi bộ, cán bộ, đảng viên luôn tích cực thảo luận, đóng góp các ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, giải quyết công việc cụ thể của thôn như: Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; tu sửa, mở rộng các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xóm… Đồng thời, Ban Chi ủy Chi bộ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện”.

Nhờ đó, thôn Xuân Phú có 75 ha cam thực hiện chăm sóc theo quy chuẩn VietGAP, cho thu nhập bình quân từ 70 – 80 triệu đồng/ha. Thôn đang thực hiện Mô hình “Nước tưới thông minh” với hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây cam trên diện tích 16,8 ha, 11 hộ tham gia; Mô hình Sản xuất lúa giống Việt lai 20, với diện tích gần 8 ha; mô hình điểm của tỉnh về quản lý công trình thủy lợi sau đầu tư. Nhiều hộ dân có thu nhập cao từ 300 - 600 triệu đồng mỗi năm như: Gia đình anh Đào Duy Hạnh, ông Đặng Huy Tiến, anh Đặng Ngọc Long…; bình quân thu nhập của người dân thôn Xuân Phú đạt 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,6%, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện.

Đồng chí Lương Xuân San, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hà cho biết: Tích cực thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao; từ đó, thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương.

Đến nay, toàn xã có 34 mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, trồng cây ăn quả cho thu nhập từ 150 – 500 triệu đồng/năm. Đẩy mạnh sản xuất cam theo hướng VietGAP, tính lũy kế đến thời điểm này, xã có 214 ha cam đạt chuẩn VietGAP, hiện đang đề nghị công nhận thêm 30 ha. Thực hiện Nghị quyết số 209 và 86 của HĐND tỉnh, nguồn vốn ngân hàng giải ngân trên địa bàn xã được 7,14 tỷ đồng. Cùng với đó, Đảng bộ xã tích cực lãnh, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt các tiêu chí còn yếu như giao thông, điện, môi trường, thu nhập. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 28 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 8,6%.

Có thể thấy, Đảng bộ xã Yên Hà đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, giữ vững AN – QP trên địa bàn.

Bài, ảnh: YẾN VŨ

.