Đảng bộ Vị Xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Hai, 07/05/2018, 15:17 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Chỉ thị 26 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã thường xuyên quan tâm, đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền PBGDPL. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện phát triển KT – XH của địa phương.

Một buổi sinh hoạt Chi bộ lồng ghép tuyên truyền PBGDPL tại thôn Khuổi Vài, xã Ngọc Linh (Vị Xuyên).
Một buổi sinh hoạt Chi bộ lồng ghép tuyên truyền PBGDPL tại thôn Khuổi Vài, xã Ngọc Linh (Vị Xuyên).

 Để công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao nhất, thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể, UBND huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện với 22 thành viên là thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Các thành viên Hội đồng đã quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL tại địa phương.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã định hướng rõ nội dung cần tuyên truyền, phổ biến trong từng giai đoạn, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển KT – XH , bảo đảm QP – AN và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương để xây dựng và triển khai kế hoạch PBGDPL. Tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật như: Hiến pháp; Luật Hộ tịch; Luật Biên giới quốc gia; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm Y tế; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Nghĩa vụ Quân sự… Đặc biệt, tăng cường PBGDPL liên quan đến QP - AN, chủ quyền biên giới, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, tội phạm ma túy đến khu vực 5 xã giáp biên của huyện.

Các cấp ủy Đảng cũng thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá nguồn nhân lực PBGDPL để kịp thời củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo đổi mới hình thức PBGDPL cho phù hợp với đặc điểm đối tượng, địa bàn. Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng hóa như: Thông qua các hội nghị quân – dân - chính ở địa phương, các buổi chợ phiên, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các hội đoàn thể, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường, qua các phương tiện thông tin đại chúng, các phiên tòa xét xử lưu động, thông qua các loại hình văn hóa, văn nghệ… Trong năm 2017, tổ chức tuyên truyền được trên 500 cuộc, thu hút trên 36.000 lượt người tham gia.

Hiện nay, toàn huyện có trên 9.700 đầu sách, văn bản pháp luật. Trong đó, số lượng sách của Tủ sách pháp luật cấp huyện là 986 đầu sách, số lượng sách của Tủ sách pháp luật cấp xã, thị trấn là 8.734 đầu sách. Trong năm 2017, có trên 500 lượt người mượn đọc, tra cứu, tìm hiểu thông qua Tủ sách pháp luật các cấp. Bên cạnh đó, mô hình “Ngày pháp luật” được triển khai rộng rãi trên địa bàn cũng đã đem lại hiệu quả tích cực.

Công tác hòa giải ở cơ sở cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm. Đến nay, toàn huyện đã kiện toàn được 261 tổ hòa giải với 1.539 hòa giải viên là người am hiểu pháp luật và có uy tín trong cộng đồng. Trong năm 2017, các tổ hòa giải đã tiến hành thụ lý 432 vụ việc, hòa giải thành công 366 vụ, đạt tỷ lệ 85%. Việc xây dựng quy ước, hương ước ở thôn, tổ dân phố cũng được các cấp ủy Đảng quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đến nay, toàn huyện có 261/261 thôn, tổ dân phố xây dựng được quy ước và đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, đưa vào thực hiện. Qua đó, nhằm góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, đẩy lùi các hủ tục, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư…

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.