Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu

Thứ Hai, 09/04/2018, 17:03 (GMT+7)

BHG  - Thực hiện việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018, Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các chi bộ trực thuộc gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị.

Đoàn viên Nông Văn Học (bên phải) thôn Làng Vàng, thị trấn Vị Xuyên đầu tư trồng rau nhà lưới cho thu nhập cao.
Đoàn viên Nông Văn Học (bên phải) thôn Làng Vàng, thị trấn Vị Xuyên đầu tư trồng rau nhà lưới cho thu nhập cao.

Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên hiện có 618 đảng viên, sinh hoạt ở 30 chi bộ trực thuộc. Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh, huyện về nội dung đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề 2018 theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, BTV Đảng ủy thị trấn đã ban hành kế hoạch triển khai gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Trong đó, tập trung chỉ đạo các chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung của chuyên đề năm 2018; lựa chọn những vấn đề hạn chế liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua ở địa phương. Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên; thảo luận, trao đổi về những giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém; đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác cụ thể và báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Sau khi học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động cụ thể và tuyên truyền tới nhân dân. Đối với tập thể, chi ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn một số công việc, vấn đề mang tính đột phá đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện, có phân công nhiệm vụ, xác định thời gian giải quyết công việc dứt điểm nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong giải quyết công việc, thực thi công vụ. Đối với cá nhân, yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên phải xây dựng chương trình hành động; với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị trấn, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các ngành đoàn thể xây dựng chương trình hành động cá nhân gắn với phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu. Đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện chương trình hành động cá nhân để làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Từng cán bộ, đảng viên khi xây dựng chương trình hành động cá nhân, cần đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong phong cách làm việc; lựa chọn nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các chi bộ thường xuyên bám sát cơ sở, phát hiện và phản ánh kịp thời các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác; đặc biệt chú trọng các gương điển hình trong xây dựng phong cách làm việc dân chủ, khoa học, quyết đoán, sâu sát… Tuyên truyền gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các cuộc thi, hội thi về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trang thông tin điện tử thị trấn đăng tải nội dung Chỉ thị 05 chuyên đề 2018 làm tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Vị Xuyên, Lê Đình Trung cho biết: BTV Đảng ủy thị trấn đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 vào chương trình giảng dạy tại các trường học trên địa bàn, tích hợp trong các môn đạo đức, giáo dục công dân, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đoàn Thanh niên thị trấn thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa đến thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn…

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.