Đảng bộ huyện Vị Xuyên xây dựng phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 18/04/2018, 07:51 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, BTV Huyện ủy Vị Xuyên đã ban hành kế hoạch triển khai và chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhân dân xã Linh Hồ làm đường bê -–tông nông thôn, phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm nay.
Nhân dân xã Linh Hồ làm đường bê -–tông nông thôn, phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm nay.

Đảng bộ huyện Vị Xuyên hiện có 7.580 đảng viên, 24 Đảng bộ xã, thị trấn, 95 chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 3 Đảng bộ Khối cơ quan. Việc “học tập” và “làm theo” Bác chuyên đề năm 2018 nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận diện bản thân một cách toàn diện, nghiêm túc, từ đó chỉnh đốn tác phong công tác; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết. Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ huyện xác định, lấy việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên theo chuyên đề năm 2018 làm nhiệm vụ trọng tâm gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị. Trong đó, xác định rõ những vấn đề hạn chế có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên để tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, mang lại kết quả cụ thể, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, chính quyền.

BTV Huyện ủy đã xác định 3 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; phát huy hiệu quả việc tổ chức các hội nghị trực tuyến liên thông 2 cấp và lồng ghép theo lĩnh vực, phấn đấu giảm 30% số lượng các hội nghị; chỉ đạo quyết liệt, triển khai hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII. Đồng thời, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập theo Bác chuyên đề 2018.

Đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên cho biết: “Đến nay, 100% các chi, Đảng bộ trực thuộc đã quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Sau khi học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, các địa phương, đơn vị phải tiến hành giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của mỗi cá nhân một cách cụ thể, rõ ràng. Gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm” để tự soi, tự sửa, chỉnh đốn tác phong công tác của bản thân một cách nghiêm túc, hiệu quả”.

NGUYỄN PHƯƠNG

 

.