123
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng - Báo Hà Giang điện tử

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Thứ Sáu, 05/01/2018, 08:49 (GMT+7)

BHG - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TƯ, ngày 15.10.2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và phát triển của địa phương.

Tỉnh ta hiện có 36 đồng chí báo cáo viên (BCV) cấp tỉnh; 380 BCV cấp huyện và tương đương; 4.425 BCV, tuyên truyền viên (TTV) cơ sở; 100% xã, phường, thị trấn xây dựng được đội ngũ BCV, TTV. Đội ngũ BCV các cấp luôn giữ vững lập trường chính trị, có kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng.

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng và một số văn bản mới, quan trọng của Đảng, Nhà nước; phối hợp với các sở, ngành, xây dựng chương trình hội nghị BCV cấp tỉnh theo định kỳ hàng tháng; tổ chức 12 hội nghị BCV cấp tỉnh với 29 chuyên đề cho gần 1 nghìn lượt đại biểu tham dự; biên tập và gửi 69 chuyên đề tài liệu tham khảo cho đội ngũ BCV các cấp. Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh kịp thời kiện toàn đội ngũ BCV.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các huyện, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ BCV, TTV cấp huyện, xã, phường, thị trấn; 100% BCV từ cấp T.Ư đến cấp huyện, thành phố và tương đương đều được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định. Một số huyện, thành phố đã đầu tư kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền miệng như: Máy ghi âm, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay... trang bị cho đội ngũ BCV.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các đồng chí BCV, TTV đa số kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc nghiên cứu, biên tập đề cương tuyên truyền còn hạn chế; phương thức tuyên truyền còn nặng một chiều từ trên xuống, ít chú ý trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân; một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Minh Tân, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Mèo Vạc cho biết: Ngày 29.10.2015, Huyện ủy Mèo Vạc ban hành Đề án số 03 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng “ và Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động định hướng tuyên truyền theo tháng và quý; tổ chức hội nghị BCV định kỳ; kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ BCV các cấp; gắn trách nhiệm tuyên truyền đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng cùng với đổi mới cách học tập, nghiên cứu nghị quyết, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động gắn với biểu dương, thi đua khen thưởng kịp thời.

Tuyên truyền miệng và đội ngũ BCV, TTV là cầu nối quan trọng, trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng, các cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng; kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ BCV các cấp; duy trì thường xuyên việc tổ chức các hội nghị BCV; đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung các chuyên đề, đảm bảo tính thời sự, kịp thời định hướng tư tưởng, đáp ứng nhu cầu bức thiết về thông tin; tăng cường trao đổi, đối thoại giữa BCV với cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm việc tiếp nhận thông tin nhiều chiều để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới.       

   BIỆN LUÂN

.