Đảng bộ xã Nghĩa Thuận thi đua làm theo lời Bác

Thứ Ba, 07/10/2014, 07:32 (GMT+7)

HGĐT- Những năm qua, Đảng bộ xã Nghĩa thuận (Quản Bạ) đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH cũng như công tác giữ gìn an ninh trật tự của địa phương   Cây hồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân thôn Phín Ủng.


Đảng bộ xã Nghĩa Thuận hiện có 15 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ thôn bản, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ y tế, 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ quân sự với tổng số 182 đảng viên. Thực hiện nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Đảng bộ xã đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03 – CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể;... Đến nay, 100% cho cán bộ, đảng viên và trên 90% đoàn viên, hội viên tham gia đăng ký học tập và làm theo Bác.


Đồng chí Đinh Tiến Nam, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thuận cho biết: “Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với việc thực hiện triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch, triển khai trong toàn Đảng bộ. Qua kết quả kiểm tra đã chỉ ra những ưu, khuyết điểm, các mặt còn hạn chế, yếu kém của các chi bộ, để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khắc phục trong thời gian tới”. Tâm sự với chúng tôi, ông Vương Trung Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Phín Ủng cho biết: Thời gian qua, Chi bộ đã vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Nhân dân trong thôn luôn phát huy truyền thống yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong phát triển KT-XH. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng nâng cao, vệ sinh môi trường được bảo đảm, bà con tham gia tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Kết quả rõ nét nhất trong thực hiện Chỉ thị 03 ở Đảng bộ xã Nghĩa Thuận là khơi dậy ý thức tự giác, tạo động lực phấn đấu của từng người, từ đó dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, QP-AN của địa phương. Đảng bộ xã Nghĩa Thuận đã nâng cao công tác quản lý, điều hành, đổi mới trong phương thức hoạt động, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị gắn với phát triển KT-XH tại địa bàn xã. Bên cạnh đó, các tổ chức Hội, đoàn thể của xã thường xuyên tổ chức thực hiện các cuộc vận động thông qua các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, kết hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH hơn 9 tỷ đồng cho nhân dân trong xã vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, trên địa bàn xã có nhiều gia đình phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã 6 tháng đầu năm xuống còn 50,6%, bình quân thu nhập đạt 9 triệu/người/năm, QP-AN được giữ vững, trận tự an toàn xã hội ổn định.


Phát huy những những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Nghĩa Thuận tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, chú trọng công tác phát hiện biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tập thể điển hình tiên tiến, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua làm theo lời Bác, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương.


Văn Quân
.