Hà Giang

Đồng Văn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

10:21, 13/12/2019

BHG - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, nhằm bảo vệ đường lối lãnh đạo, nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu… thời gian qua, Huyện ủy Đồng Văn đã nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội (MXH), định hướng nhân dân xây dựng và phát triển KT - XH; từng bước khẳng định vai trò không thể thay thế của Đảng ta.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn nắm bắt thông tin trên Báo Hà Giang điện tử để tuyên truyền tới người dân.
Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn nắm bắt thông tin trên Báo Hà Giang điện tử để tuyên truyền tới người dân.

Đồng Văn có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên, đồng bào các dân tộc dần ổn định cuộc sống. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của MXH và internet đã đem đến “luồng gió mới” cho một bộ phận người dân ham học hỏi để tìm kiếm thông tin hữu ích, phục vụ cuộc sống, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với những đặc thù riêng của một huyện biên giới, những thế lực thù địch luôn muốn chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân nhằm thực hiện nhiều mưu đồ xấu. Trước tình hình đó, Đảng bộ huyện đã có những hành động cụ thể, nhằm củng cố tinh thần, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tin vào Đảng và Nhà nước; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; từng bước củng cố, giữ vững vai trò là “phên dậu” của Tổ quốc.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, Huyện ủy Đồng Văn trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn địa phương, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị… Đồng thời, tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Tại các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm lan truyền những thông tin sai lệch, phát tán những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Đặc biệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, MXH. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, MXH. Phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các trang thông tin trên MXH như: Facebook, zalo một cách khoa học, bài bản, với đội ngũ phụ trách chuyên nghiệp. Từ đó kịp thời, chủ động nhận diện, đấu tranh hiệu quả trước các âm mưu, thủ đoạn, hành động xấu của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời phát hiện để đấu tranh, can thiệp, nghiêm trị những phần tử phá hoại núp dưới danh nghĩa yêu nước để kích động, tạo lập các mầm mống gây bạo loạn, lật đổ… trên tất cả các phương diện, hình thức, từ không gian mạng, đến các vụ việc cụ thể trong đời sống.

Đồng chí Lý Trung Kiên, Trưởng  ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn cho biết: Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng những bản tin tuyên truyền cho người dân về việc tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc… để từng bước nâng cao nhận thức đến từng người dân, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH và internet là cuộc chiến đầy khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, chúng ta tin tưởng rằng, cuộc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chống phá nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước sẽ được bảo vệ vững chắc khi nhân dân có niềm tin ở Đảng. Để làm được điều đó, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành địa phương; các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, và đặc biệt người đứng đầu các cấp cùng chung tay, góp sức.

MY LY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn

BHG - Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Cùng với việc gương mẫu chấp hành cương lĩnh, điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, mỗi đảng viên còn phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, trong đó có kỷ luật phát ngôn.

 

29/11/2019
Di huấn của Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng

BHG - Cùng với việc hoàn thiện bản Di chúc, nhân kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 3.2.1969), Chủ tịch Hồ CHí Minh đã viết bài báo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" đăng trên báo Nhân dân. Bài viết gồm 684 từ, ngắn gọn, súc tích, nêu lên một vấn đề rất quan trọng vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa thiết thực mang tính thời sự đối với Đảng cầm quyền. Trong bài viết, Hồ Chí Minh đã gắn đạo đức cách mạng với chủ nghĩa cá nhân.

 

29/09/2019
Sự thật đằng sau các luận điệu xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam

BHG - Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo và có gần 1/5 dân số theo tôn giáo. Hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam luôn được tôn trọng, được pháp luật bảo vệ và hoạt động trong khuôn khổ của luật pháp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, lợi dụng quá trình giao lưu, hội nhập, mở cửa của nước ta, cũng như sự phát triển nhanh chóng của Internet và gia tăng số lượng người dùng các trang mạng xã hội, nhiều thế lực xấu đã liên tục đưa ra những nhận định xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam. 

29/09/2019
Chữa căn bệnh "né" trách nhiệm

Một trong những căn bệnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) tồn tại lâu nay là bệnh né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Mặc dù đã được nhận diện và chỉ rõ là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII của Đảng, thế nhưng cho đến nay, căn bệnh này vẫn chưa được điều trị hiệu quả. Tác hại của căn bệnh này là rất lớn, đòi hỏi phải có phương thuốc đặc trị.

 

29/08/2019