Phát huy vai trò của báo chí điện tử trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch

Thứ Sáu, 22/11/2019, 08:50 (GMT+7)

BHG - Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, báo chí nói chung, báo chí điện tử nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, thích ứng với xu thế phát triển của nền báo chí hiện đại. Báo chí ngày càng đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống, xã hội, nhất là trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Lịch sử cận, hiện đại cho thấy, dù bất cứ ở một chính thể nào, báo chí cũng có vai trò rất quan trọng. Điều đó, thể hiện trên một số điểm sau: Thứ nhất, là vũ khí sắc bén và vô cùng hiệu quả của giai cấp, chế độ chính trị; là công cụ, phương tiện để truyền bá tư tưởng, giác ngộ quần chúng xây dựng và phát triển phong trào cách mạng. Thứ hai, là vũ khí sắc bén thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, đó là đấu tranh chính trị. Đấu tranh tranh chính trị cần phải có vũ khí lý luận sắc bén, đó là báo chí. Thứ ba, trong điều kiện thế giới phẳng bùng nổ thông tin như hiện nay thì vai trò của báo chí càng tỏ rõ sức mạnh, là bộ phận không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mọi người, mọi dân tộc; là diễn đàn của người dân, tham gia giám sát, phản biện, phản ánh thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo của giai cấp và của Đảng cầm quyền...

Ở nước ta, báo chí ra đời muộn hơn các nước phát triển, nhưng nhanh chóng trở thành “vũ khí tư tưởng sắc bén để tuyên truyền, vận động, tổ chức quần chúng tiến hành cách mạng”. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, báo chí Việt Nam luôn mang đậm bản chất chính trị - xã hội. Luật Báo chí năm 2016 quy định: Báo chí điện tử là loại hình báo chí sử dụng chữ viết là chủ yếu, hình ảnh, âm thanh được truyền dẫn trên môi trường mạng, bao gồm báo điện tử và tạp chí điện tử. Có thể nói, báo chí điện tử hội tụ cả ba loại hình báo chí đi trước: Phát thanh, truyền hình và báo in, đồng thời phát huy nhiều ưu thế nổi trội do sự tiến bộ của Internet, khắc phục tối đa những bất cập, hạn chế của các loại hình báo chí trước đó. Với những ưu điểm vượt trội đó, báo chí điện tử đã nhanh chóng chứng tỏ được sức hút đối với công chúng, cũng như khả năng phát tán thông tin mau lẹ với lượng thông tin đồ sộ, thậm chí không có sự giới hạn về lượng thông tin như báo in, thời lượng phát sóng như phát thanh hay truyền hình. Theo đó, báo chí điện tử là kênh truyền thông hữu hiệu trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Báo chí điện tử ở nước ta tuy ra đời muộn, nhưng phát triển nhanh chóng; chỉ sau vài năm, đã hình thành cả một mạng lưới lên tới hàng chục và đến nay đã lên tới hàng trăm báo, tạp chí và trang tin điện tử.

Trong môi trường internet ngày càng phát triển nhanh chóng và đa dạng, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng mạng xã hội và một số tờ báo, trang thông tin phản động xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ ta nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” một cách tinh vi, xảo quyệt. Báo chí điện tử ra đời đã nhanh chóng phát huy ưu thế, lãnh sứ mạng đấu tranh trực diện, không khoan nhượng những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Báo chí điện tử trở thành công cụ, phương tiện, vũ khí sắc bén hơn hẳn các loại hình báo chí khác, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác, đáp trả nhanh nhạy, kịp thời; đồng thời, là diễn đàn huy động được đông đảo lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng sự tương tác đa chiều rõ rệt với bạn đọc.

Tuy nhiên, trên phương diện thực hiện chức năng nhiệm vụ của báo chí nói chung và trên mặt trận chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch nói riêng, báo chí điện tử vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa thật sự tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình thực tiễn, nhất là những sự kiện “nóng” hoặc những vấn đề “nhạy cảm”. Bên cạnh đó, có một hiện tượng đáng lo ngại, đó là một số nhà báo và cơ quan báo chí điện tử có biểu hiện thờ ơ chính trị, thiếu quan tâm đến mảng đề tài này, cho rằng đây là mảng đề tài khó và đã có nhiều tờ báo của các cơ quan Đảng lo liệu, nên để “trống” chuyên trang, chuyên mục, hoặc nếu có cũng chỉ là cầm chừng.

Trong một thế giới phẳng như hiện nay, các thế lực thù địch và những phần tử xấu sẽ tiếp tục triệt để lợi dụng những tiện ích trên không gian mạng để đẩy mạnh âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống phá cách mạng nước ta… Những điều đó, càng đòi hỏi báo chí nói chung và báo chí điện tử nói riêng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên củng cố, xây dựng lực lượng đủ phẩm chất, trí tuệ và bản lĩnh chính trị, tận dụng những ưu thế vượt trội để có những tác phẩm báo chí sắc bén, kịp thời vạch trần những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích dân tộc và sự phát triển của cách mạng.

Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng: “Đến năm 2020, báo điện tử trở thành loại hình báo chí chủ lực của các cơ quan truyền thông đa phương tiện”, nhiệm vụ đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của báo chí điện tử càng trở nên gay gắt, đòi hỏi trong mỗi tác phẩm báo chí phải chứa đựng đầy đủ tính chiến đấu, tính hấp dẫn và thuyết phục. Trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp trọng tâm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, ban biên tập đối với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trên báo chí điện tử; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí điện tử, xây dựng khả năng đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch; đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trước sự phát triển đa dạng, đầy biến động của “cư dân mạng”; đầu tư cơ sở vật chất, trình độ công nghệ và điều kiện thuận lợi phục vụ công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; hỗ trợ chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý cho lực lượng tham gia đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các báo điện tử.

Thực hiện đồng bộ những giải pháp trên, cũng là đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị khóa XI về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet; đồng thời, phù hợp với quan điểm chỉ đạo trong Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Đảng và Chính phủ.                                                          

Thiên Thanh (Nguồn: tuyengiao.vn)

.