Hà Giang

Kế hoạch bảo đảm an toàn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

16:48, 27/06/2022

BHG - Sở GD-ĐT vừa ban hành Kế hoạch số 251/KH-SGDĐT về bảo đảm an toàn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nội dung chính như sau: 

1. Công tác chuẩn bị tổ chức coi thi

1.1. Đối với các cơ sở giáo dục có học sinh đăng ký dự thi

a) Kiểm tra, rà soát và tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công việc, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID19 trong tình hình mới.

b) Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và phụ huynh học sinh hiểu, tự giác chấp hành công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

c) Các cơ sở giáo dục có thí sinh đăng ký dự thi phối hợp với Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố:

- Liên tục rà soát, phân loại học sinh đăng ký dự thi; phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi thành 3 nhóm: Ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ); ca bệnh xác định (F0); người tiếp xúc gần (F1).

- Lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi thuộc diện 3 nhóm trên chuyển danh sách đến lãnh đạo đơn vị đặt điểm thi, trước 17 giờ 00 phút ngày 5/7/2022.

d) Các cơ sở giáo dục có thí sinh đăng ký dự thi thực hiện thông báo, triển khai và hướng dẫn cho thí sinh đăng ký dự thi một số nội dung như sau:

- Đối với thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự Kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được Hội đồng thi bố trí thi tại phòng thi dự phòng (phòng thi riêng) đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

- Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ, Trưởng Điểm thi yêu cầu kíp trực y tế tại Điểm thi tổ chức xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) cho thí sinh vào sáng ngày 06/7/2022 để làm căn cứ bố trí phòng thi, như sau:

+ Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính được dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;

+ Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính được Trưởng Điểm thi bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng.

- Thí sinh thuộc diện F1 được tham dự Kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

1.2. Đối với đơn vị được chọn đặt Điểm thi

- Triển khai vệ sinh khu vực thi và phòng thi trước và ngay sau khi kết thúc mỗi buổi thi; sắp xếp bàn ghế các phòng học làm phòng thi đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định. Đặc biệt lưu ý: Các phòng thi riêng phải được vệ sinh khử khuẩn ngay sau khi kết thúc mỗi buổi thi.

- Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng; có đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh; bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác bảo đảm vệ sinh.

- Lãnh đạo đơn vị đặt Điểm thi (Phó Trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất) tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự thi của Điểm thi thuộc diện 3 nhóm (ca bệnh nghi ngờ; F0; F1) báo cáo về Sở GD&ĐT trước 11 giờ 30 ngày 06/7/2022, đồng thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp huyện, thành phố và đề xuất nhu cầu về phương tiện phòng hộ cá nhân (quần áo bảo hộ), vật tư phòng chống dịch.

1.3. Đối với các Điểm thi trong những ngày tổ chức coi thi

- Quán triệt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tại Điểm thi về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

- Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất đảm bảo theo Quy chế thi; theo quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Tạo điều kiện để người tham gia công tác tổ chức thi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân; phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong suốt quá trình làm nhiệm vụ và theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Bố trí phòng thi đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: Mỗi Điểm thi bố trí 2 phòng thi dự phòng (1 phòng dành riêng cho các đối tượng thí sinh thuộc diện F0 và ca bệnh nghi ngờ) bảo đảm cách biệt với các phòng thi khác của Điểm thi và đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; căng dây, đặt biển chỉ dẫn để bố trí và nhận biết lối đi riêng hoặc hành lang từ khu vực cổng Điểm thi đến phòng thi riêng; phòng thi riêng được ghi rõ tại cửa phòng “Phòng thi riêng” và niêm yết quy định chung và quy định về công tác phòng dịch. Phân công cán bộ làm nhiệm vụ hướng dẫn thí sinh thuộc diện thi “Phòng thi riêng” theo đúng quy định.

- Thí sinh dự thi tại phòng thi riêng được đánh số thứ tự mới; theo đó, vị trí của thí sinh được sắp xếp phù hợp với quy định đánh số báo danh của Điểm thi. Hướng dẫn thí sinh tại các phòng thi riêng ghi đúng thông tin cá nhân trên Giấy báo dự thi vào giấy thi/Phiếu trả lời trắc nghiệm.

- Sắp xếp đủ số lượng cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cho các phòng thi riêng tại các Điểm thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết bảo đảm cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát các phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch COVID-19.

- Tổ chức phương án giao nhận đề thi và thu bài thi của các phòng thi riêng tại Điểm thi bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Các điểm thi giao nhận đề thi và thu bài thi của các phòng thi riêng tại phòng làm việc của điểm thi ngay sau khi giao nhận đề thi và thu bài thi của các phòng thi chính thức, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

- Khi hết giờ làm bài, cán bộ coi thi tại phòng thi riêng thu bài thi, sắp xếp, kiểm đếm bài thi của thí sinh; sau đó, cùng cán bộ giám sát niêm phong túi đựng bài thi của phòng thi và khử khuẩn để bàn giao nguyên túi đựng bài thi đã niêm phong cho Trưởng Điểm thi ngay khi kết thúc mỗi buổi thi. Trưởng Điểm thi bàn giao riêng các túi bài thi này cho Chủ tịch Hội đồng thi cùng với việc bàn giao bài thi của Điểm thi.

- Quán triệt thí sinh thuộc diện F1, ca bệnh nghi ngờ và thuộc diện F0 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra các buổi thi, trong quá trình di chuyển từ nơi ở đến nơi dự thi và ngược lại. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết và giám sát thí sinh thực hiện các quy định này tại Điểm thi.

- Kíp trực y tế tại các Điểm thi (thành phần là các nhân viên Y tế có tên trong Quyết định của Điểm thi) kịp thời hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời bảo đảm chấp hành đúng các quy định theo Quy chế thi hiện hành của Bộ GD&ĐT…

2. Chuẩn bị chấm thi trước tình hình dịch

- Sở GD&ĐT tỉnh chỉ đạo Hội đồng thi, Ban Thư ký Hội đồng thi có phương án nhận bài thi, bảo quản bài thi từ các Điểm thi, đặc biệt là các bài thi của thí sinh thi tại “Phòng thi riêng” đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

- Việc chấm thi bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng:

+ Đối với bài thi tự luận: Tại khu vực làm phách, Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu Trưởng Ban làm phách bài thi tự luận, dưới sự giám sát trực tiếp của thanh tra, thực hiện đưa bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng về đúng túi bài thi của phòng thi theo số báo danh của thí sinh tại Điểm thi ngay trước khi thực hiện việc dồn túi trong quy trình làm phách bài thi tự luận.

+ Đối với bài thi trắc nghiệm: Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm, dưới sự giám sát trực tiếp của thanh tra, thực hiện đưa bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng về đúng túi bài thi của phòng thi theo số báo danh của thí sinh tại Điểm thi ngay trước khi thực hiện việc quét Phiếu trả lời trắc nghiệm trong quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm.

BTV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quang Bình tổng kết 20 năm triển khai thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
BHG - Ngày 27.6, UBND huyện Quang Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4.10.2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh, các huyện, thành phố và các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bảo Yên, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
27/06/2022
Bộ Y tế chưa đề xuất công bố hết dịch Covid-19
Bộ Y tế vừa gửi dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó vẫn đề xuất Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, và chưa công bố hết dịch.
27/06/2022
Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về đối tượng tiêm, liều lượng, loại vaccine phòng COVID-19
Bộ Y tế đã có văn bản mới nhất hướng dẫn về đối tượng tiêm, liều lượng tiêm và loại vaccine phòng COVID-19 cho người từ 5 tuổi trở lên 
25/06/2022
Xứng danh đội hậu bị tin cậy của Đảng
BHG - Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa cho thanh, thiếu nhi (TTN); phát huy sức trẻ xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ huyện Bắc Quang đã ghi dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào TTN, xứng đáng với kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước dành cho thế hệ trẻ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước”, “Đoàn Thanh niên là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị của Đảng”.
25/06/2022