Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thành "điểm tựa" cho sức trẻ vươn lên

06:48, 26/09/2017

BHG- Là một trong những địa phương còn gặp nhiều khó khăn nhất cả nước, vì thế công tác Đoàn ở Hà Giang không tránh khỏi những thiệt thòi so với các địa phương khác. Nhưng với ý chí vượt lên khó khăn, nhiệm kỳ 2012 – 2017, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, của T.Ư Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh ta phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thanh niên Hà Giang đã khẳng định được vai trò xung kích, nòng cốt trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, để lại những dấu ấn đậm nét về sự nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp.

Tuổi trẻ Hà Giang và tuổi trẻ châu Văn Sơn (Trung Quốc) thả cá, bảo vệ môi trường tại thành phố Hà Giang. Ảnh: Tư Liệu
Tuổi trẻ Hà Giang và tuổi trẻ châu Văn Sơn (Trung Quốc) thả cá, bảo vệ môi trường tại thành phố Hà Giang. Ảnh: Tư Liệu

Với khoảng 200.000 người, thanh niên chiếm trên 30% dân số của tỉnh, trở thành lực lượng vô cùng quan trọng trong sự phát triển của địa phương. Phát huy vai trò của nguồn lực lớn này, nhiệm kỳ qua các cấp bộ Đoàn của tỉnh đã chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết và giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; chủ động tham mưu với cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Tỉnh đoàn tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 01 của BTV T.Ư Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Hà Giang thời kỳ mới”...

Nhiệm kỳ qua, BTV Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đoàn, Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, coi đây là một trong những trọng tâm của Đoàn. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển đoàn viên mới, đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng. Chỉ đạo tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện có hiệu quả Chương trình rèn luyện đoàn viên phù hợp với từng lĩnh vực, địa phương gắn với đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm. Tạo điều kiện cho các cơ sở Đoàn tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, những mô hình hiệu quả tại địa phương. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”; thực hiện tốt việc đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình chi đoàn ở từng loại hình, khu vực hoạt động có hiệu quả. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn, gắn sinh hoạt chi đoàn với các hoạt động cụ thể; khuyến khích các chi đoàn sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Đoàn các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp. Hàng năm, tổ chức rà soát và bổ sung quy hoạch BCH, BTV Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện. Công tác tuyển dụng cán bộ thực hiện đúng quy trình, đảm bảo lựa chọn cán bộ có trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định, do đó độ tuổi cán bộ Đoàn các cấp ngày càng trẻ hóa sát với độ tuổi thanh niên hơn. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đã được nâng lên, phát huy trách nhiệm, luôn chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Đoàn viên thanh niên phường Nguyễn Trãi, T.P  Hà Giang tình nguyện trang điểm, làm đẹp các tuyến phố. Ảnh: H.Toán
Đoàn viên thanh niên phường Nguyễn Trãi, T.P Hà Giang tình nguyện trang điểm, làm đẹp các tuyến phố. Ảnh: H.Toán

Thông qua việc tập hợp, đoàn kết thanh niên, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, đã giúp cho các cấp bộ Đoàn triển khai tốt 2 phong trào nòng cốt của Đoàn là: “Xung kích, tình nguyện phát triển KT - XH và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Qua đó, đã tập trung khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển KT – XH; xây dựng Nông thôn mới; chỉnh trang, xây dựng văn minh đô thị; xóa đói, giảm nghèo; cải cách hành chính; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát huy tinh thần tình nguyện, tiên phong của tuổi trẻ trong các hoạt động, góp phần vào phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu nhi.

Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được quan tâm mạnh. Các chương trình định hướng, diễn đàn, đối thoại, trao đổi kiến thức kinh nghiệm khởi nghiệp cho thanh niên được triển khai đồng bộ. Từ đó, đã định hướng, hỗ trợ thanh niên xác định hướng đi của mình trong việc lập thân, lập nghiệp. Tỉnh đoàn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đinh hướng học tập, lập thân, lập nghiệp cho sinh viên là người Hà Giang đang học tập tại các trường đại học của ở Thái Nguyên và Hà Nội; tổ chức tư vấn khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp”; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các huyện tổ chức đối thoại, định hướng khởi nghiệp cho thanh niên. Thông qua các chương trình phối hợp, các dự án, đã có 3.274 thanh niên được hỗ trợ để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Đồng thời, phong trào khởi nghiệp đang trở thành làn gió mới cho sự vươn lên của thanh niên Hà Giang.

Qua thực tiễn cho thấy, việc thực hiện các phong trào Đoàn, tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên thuộc mỗi khối đều có những hoạt động theo định hướng chung và có những hoạt động mang tính đặc thù riêng để tạo nên phong trào Đoàn của tỉnh phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động công tác Đoàn nhiệm kỳ qua vẫn bộc lộ một số hạn chế như: Hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn có nơi còn chưa cao; chất lượng sinh hoạt của một số chi đoàn thấp, hoạt động còn thiếu hấp dẫn, chưa phù hợp với tâm lý đoàn viên, thanh niên; một bộ phận cán bộ Đoàn còn yếu về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, làm việc thụ động; một số tác phong, tư duy chậm đổi mới chưa đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ; công tác định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi chưa đáp ứng hết so với nhu cầu thực tế...

Từ những kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, nhiệm kỳ 2017 – 2022, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hà Giang Đoàn kết – Gương mẫu - Sáng tạo - Khởi nghiệp”, mục tiêu hoạt động công tác Đoàn của tỉnh sẽ tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hoạt động hiệu quả; không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, trở thành điểm tựa cho đoàn viên, thanh niên vươn lên. Xây dựng lớp thanh niên Hà Giang có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng cách mạng; có ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống đẹp; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội và giàu lòng yêu quê hương đất nước; là lực lượng làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại và hội nhập quốc tế; có quyết tâm lập thân, khởi nghiệp. Qua đó, khẳng định sức trẻ, vai trò của thanh niên trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Vũ Mạnh Hà (Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người lao động cần cân nhắc trước khi lựa chọn thanh toán BHXH một lần hay hưởng lương hưu hàng tháng

BHG- Thời gian gần đây, tình trạng người lao động (NLĐ) đề nghị nhận BHXH một lần tiếp tục gia tăng. Điều này, đồng nghĩa với việc số lao động khi về già không có lương hưu đang tăng lên, ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho NLĐ.

26/09/2017
9 tháng của năm 2017 toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho trên 14.300 lao động

BHG- Tính đến cuối tháng 9, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 14.315 lao động, đạt 88,36% kế hoạch năm, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2016. Để đạt kết quả trên các huyện, thành phố trong tỉnh đã chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có giải pháp cụ thể thông qua việc tổ chức Ngày hội việc làm, ngày hội khởi nghiệp gắn với giải quyết việc làm. 

25/09/2017
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Lao động – Thương binh và xã hội cho cán bộ công chức năm 2017

BHG- Ngày 25.9, tại Hội trường lớn trường Cao đẳng Nghề tỉnh Hà Giang, Sở Lao động – Thương binh và xã hội (TBXH) phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội của Bộ Lao động – TBXH tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Lao Động – TBXH 

25/09/2017
TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ

Hồi 04 giờ ngày 25/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

25/09/2017