9 tháng, toàn tỉnh có 1.349 hộ cải tạo vườn tạp

14:29, 03/10/2022

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 55 của UBND tỉnh về Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh có 1.349 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp.

Người dân xã Bản Díu (Xín Mần) cải tạo vườn tạp sang trồng rau cho thu nhập ổn định.
Người dân xã Bản Díu (Xín Mần) cải tạo vườn tạp sang trồng rau cho thu nhập ổn định.

Trong tổng số 1.349 hộ triển khai (tăng 24,7% so với cùng kỳ 2021, đạt 94,1% kế hoạch năm 2022), các huyện đã giải ngân trên 36,7 tỷ đồng/1.242 hộ (tăng 39,1% so với cùng kỳ 2021, đạt 89,4% kế hoạch năm 2022), với diện tích gần 1,2 triệu m2 vườn đã cải tạo (tăng 60,3% so với cùng kỳ). Các vườn được cải tạo trồng các loại rau, củ quả, dược liệu, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; các cây, con sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, duy trì 1.032 vườn (năm 2021 đã thực hiện), trong đó, có 1.029 vườn cho hiệu quả kinh tế với tổng thu nhập sau khi thực hiện cải tạo vườn đạt trên 1,7 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ thu nhập 1,7 triệu đồng/tháng.

Với quan điểm thực hiện cải tạo vườn tạp một cách thực chất, hiệu quả, không chạy theo thành tích, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục triển khai đồng bộ công tác rà soát, thẩm định và tuyên truyền để người dân chủ động đăng ký tham gia thực hiện.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hỗ trợ đối tượng yếu thế cải tạo vườn tạp

BHG - Nghị quyết 05-NQ/TU (NQ) của Tỉnh ủy về "Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025" là NQ đầy tính nhân văn, trong đó, quan điểm chỉ đạo là các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến thôn phải vào cuộc phụ trách, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp để tăng dinh dưỡng, tạo sinh kế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. 

29/09/2021
Cải tạo vườn tạp "cải tạo tư duy"
BHG - Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” xác định mục tiêu cốt lõi là chuyển đổi tư duy và phương pháp chăn nuôi, trồng trọt trên chính mảnh đất vườn của mình, từ đó tạo sinh kế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải tạo vườn tạp (CTVT) của tỉnh nhiều lần nhấn mạnh: “Muốn cải tạo vườn tạp, trước hết phải cải tạo tư duy”.
27/11/2021
Kho K64 hưởng ứng hiệu quả chương trình cải tạo vườn tạp
BHG - Thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với địa phương cũng như các đơn vị LLVT trong tỉnh. Kho K64, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã và đang tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ, tích cực cải tạo vườn tạp giúp người dân thoát nghèo bền vững.
27/03/2022
Yên Minh linh hoạt cải tạo vườn tạp
BHG - Theo Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh và Đề án cải tạo vườn tạp (CTVT) của tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 toàn tỉnh phấn đấu cải tạo 6.500 vườn tạp, trong đó huyện Yên Minh cải tạo ít nhất 270 vườn (100 vườn của hộ nghèo, 170 vườn hộ cận nghèo). Với sự vào cuộc quyết liệt và cách làm linh hoạt, hết năm 2021 toàn huyện đã có 342 hộ CTVT.
24/03/2022