Các ấn phẩm của Báo Hà Giang

13:32, 08/04/2008

Hiện nay Báo Hà Giang đang phát hành 4 ấn phẩm: Báo Hà Giang số thường kỳ, Báo Hà Giang cực Bắc, Báo Hà Giang điện tử và Truyền hình Internet trên Báo Hà Giang điện tử.


Báo Hà Giang số thường kỳ
 

Báo phát hành thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần


Báo Hà Giang cực Bắc
(Dành cho đồng bào vùng cao)

 

Báo phát hành mỗi tháng một số


Ý kiến bạn đọc