Báo Hà Giang 55 năm xây dựng và phát triển (13.4.1964 – 2019)

13:47, 14/04/2019

Các phần thưởng cao quý Báo Hà Giang được Đảng, Nhà nước và tỉnh trao tặng

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Báo Hà Giang (thời kỳ 1964 – 1976)

Quá trình thành lập Tòa soạn Báo Hà Giang 13.4.1964

Trước khi Tòa soạn Báo Hà Giang được thành lập, từ năm 1951, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã cho xuất bản tờ Tin Hà Giang, là kênh thông tin chính trị, phục vụ sự lãnh đạo của tỉnh và làm phương tiện tuyên truyền. Tờ Tin Hà Giang được xuất bản với 2 trang, khổ 30 x 42cm, do Phòng Thông tin trực thuộc Uỷ ban Kháng chiến Hành chính tỉnh xuất bản, mỗi tháng 2 kỳ, sau tăng lên 3 kỳ. Đồng chí Phạm Kim Quy, Trưởng phòng Thông tin là người Phụ trách tờ Tin Hà Giang.

Đồng chí Phạm Kim Quy, Phụ trách tờ Tin Hà Giang, sau này là Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Hà Giang. Ông làm Tổng Biên tập của Tòa soạn từ 1964 – 1982.
Đồng chí Phạm Kim Quy, Phụ trách tờ Tin Hà Giang, sau này là Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Hà Giang. Ông làm Tổng Biên tập của Tòa soạn từ 1964 – 1982.

Hơn 13 năm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từ năm 1951 đến tháng 4.1964, tờ Tin Hà Giang đã có mặt ở các cơ quan từ tỉnh xuống các xã. Thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin về sự chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị - AN-QP và đời sống nhân dân, phản ánh những việc làm tốt, những gương điển hình ở cơ sở. Có thể khẳng định, tờ Tin Hà Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đó chính là một hành trình chuẩn bị, tiền thân cho sự ra đời của tờ Báo Hà Giang - Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Ngày 13.4.1964 dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Lương, BTV Tỉnh uỷ Hà Giang đã họp bàn và ra Nghị quyết số 11-NQ/TU, về việc Nâng tờ “Tin Hà Giang” lên thành tờ “Báo Hà Giang” và chính thức thành lập cơ quan Báo của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Hà Giang, Toà soạn là cơ quan của Đảng bộ tỉnh, do Tỉnh uỷ trực tiếp lãnh đạo. Đồng chí Phạm Kim Quy, cán bộ Phụ trách tờ Tin Hà Giang, được Tỉnh uỷ bổ nhiệm là Tổng Biên tập đầu tiên; đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Thường vụ Tỉnh uỷ được phân công là Chủ nhiệm chính trị của tờ báo. Ngay sau khi Nghị quyết 11 được ban hành, số báo Hà Giang đầu tiên đã ra mắt bạn đọc và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Kể từ đó, ngày 13.4.1964 chính thức trở thành mốc son lịch sử về ngày thành lập Toà soạn Báo Hà Giang và Báo Hà Giang ra số đầu tiên.

Nghị quyết số 11-NQ/TU, về việc Nâng tờ “Tin Hà Giang” lên thành tờ “Báo Hà Giang” và chính thức thành lập cơ quan Báo của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Hà Giang
Nghị quyết số 11-NQ/TU, về việc Nâng tờ “Tin Hà Giang” lên thành tờ “Báo Hà Giang” và chính thức thành lập cơ quan Báo của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Hà Giang

 

Tờ Báo Hà Giang xuất bản năm 1964.
Tờ Báo Hà Giang xuất bản năm 1964.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Chủ nhiệm chính trị của tờ Báo Hà Giang, giai đoạn từ 1964 – 1971.
Đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Chủ nhiệm chính trị của tờ Báo Hà Giang, giai đoạn từ 1964 – 1971.

Toà soạn Báo Hà Giang khi mới được thành lập có 8 cán bộ, nhân viên. Nhiều người vừa làm phóng viên, vừa làm biên tập viên. Những phóng viên đầu tiên là các đồng chí: Chu Thái Tinh, Quang Sơn, Kim Quang. Thư ký Toà soạn là đồng chí Bùi Công Bính. Báo Hà Giang khi đó là tờ báo 4 trang, khổ 42 x 30, phát hành mỗi tuần một kỳ, lượng phát hành 700 tờ/kỳ, sau được nâng lên 1.000 tờ/kỳ, phát hành xuống đến xã và bán qua Bưu điện cho các cơ quan trong tỉnh với giá bán 4 xu/tờ.

Đồng chí Hoàng Quang Sôi, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang, giai đoạn 1966 – 1968.
Đồng chí Hoàng Quang Sôi, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang, giai đoạn 1966 – 1968.

Trong giai đoạn 1964 – 1976, dù còn nhiều khó khăn, nhưng để phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của tỉnh, Báo Hà Giang còn xây dựng được một tờ Phụ trương tiếng Mông. Đồng chí Thào Mí Chá, cán bộ của Tòa soạn được phân công làm tờ Phụ trương tiếng Mông. Đồng chí Chá vừa là người biên tập, vừa dịch tin, bài ra tiếng Mông, lên ma két, sửa mo-rát cho tờ Phụ trương. Tờ Phụ trương tiếng Mông của Báo Hà Giang mỗi tháng ra 3 kỳ, phát hành đến thẳng các xã trong toàn tỉnh.

Có thể khẳng định, dù còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lực lượng cán bộ, phóng viên, nhưng trong giai đoạn từ từ khi thành lập 1964 – 1976, Báo Hà Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tờ báo Đảng, góp phần vào việc tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua của tỉnh, các nhiệm vụ phát triển KT – XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Qua đó, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2 – Giai đoạn Báo Hà Giang sáp nhập với Báo Tuyên Quang thành Báo Hà Tuyên (1976 – 1991).

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của đất nước, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, năm 1976, 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang được sáp nhập thành tỉnh Hà Tuyên. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh của 2 tỉnh, trong đó có Báo Hà Giang và Báo Tuyên Quang cũng được sáp nhập với tên gọi là Báo Hà Tuyên. Trụ sở Toà soạn Báo Hà Tuyên đặt tại thị xã Hà Giang. Đến năm 1979, Tòa soạn chuyển về thị xã Tuyên Quang. Trong 16 năm của Báo Hà Tuyên, từ 1976 – 1991, đây là giai đoạn đầy khó khăn, thử thách khi tuyến đầu Hà Tuyên phải thực hiện cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc diễn ra rất ác liệt. Cán bộ, phóng viên của Toà soạn vừa phải thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các mục tiêu xây dựng, phát triển KT - XH; vừa phải ra mặt trận làm công tác tuyên truyền cho cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, năm 1980, Toà soạn Báo Hà Tuyên đã ra thêm tờ “Hà Tuyên Mặt trận”, khổ nhỏ, ra mỗi tuần 1 kỳ. Với nội dung chuyên sâu về cuộc sống chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ nơi chiến trường biên giới và tinh thần, sản xuất của hậu phương phục vụ tiền tuyến. Nhà báo Nguyễn Trọng Hùng, được phân công phụ trách tờ “Hà Tuyên Mặt trận”.

Đồng chí Phí Văn Tường, Tổng Biên tập Báo Hà Tuyên, giai đoạn 1983 – 1986.
Đồng chí Phí Văn Tường, Tổng Biên tập Báo Hà Tuyên, giai đoạn 1983 – 1986.

 

Đồng chí Nguyễn Thế An, Tổng Biên tập Báo Hà Tuyên, giai đoạn 1986 – 1991.
Đồng chí Nguyễn Thế An, Tổng Biên tập Báo Hà Tuyên, giai đoạn 1986 – 1991.

 

Tờ Báo Hà Tuyên
Tờ Báo Hà Tuyên

 

Tờ Hà Tuyên Mặt trận
Tờ Hà Tuyên Mặt trận

 

Đồng chí Chu Thái Tinh, giai đoạn 1981 – 1985
Đồng chí Chu Thái Tinh, giai đoạn 1981 – 1985

 

Đồng chí Nịnh Văn Độ, giai đoạn 1986 – 1991
Đồng chí Nịnh Văn Độ, giai đoạn 1986 – 1991

 

Đồng chí Nguyễn Việt Thanh, giai đoạn 1990 – 1991
Đồng chí Nguyễn Việt Thanh, giai đoạn 1990 – 1991

 

Đồng chí Ma Xuân Quang, giai đoạn 1990 – 1991
Đồng chí Ma Xuân Quang, giai đoạn 1990 – 1991

 

3 – Báo Hà Giang thời kỳ tái lập tỉnh, giai đoạn 1991 đến nay

Tháng 10.1991, tỉnh Hà Tuyên chia tách thành 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Báo Hà Tuyên cũng thực hiện việc tách ra thành 2 báo Hà Giang và Tuyên Quang.

Thực hiện việc tách lập, đồng chí Hoàng Kiệm, Trưởng phòng Phóng viên Báo Hà Tuyên được giao nhiệm vụ Phụ trách cùng 9 cán bộ, phóng viên rời thị xã Tuyên Quang lên thị xã Hà Giang xây dựng tờ Báo Hà Giang với rất nhiều khó khăn, thử thách. Báo Hà Giang bước vào một thời kỳ mới, trong điều kiện KT – XH của tỉnh còn rất khó khăn. Nhưng với quyết tâm cao, Báo Hà Giang nhanh chóng ổn định tổ chức hoạt động, từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang gắn với công cuộc đổi mới của đất nước.

Báo Hà Giang thời kỳ đầu tách lập xuất bản 1 số/tuần với lượng xuất bản 1.000 tờ/số. Các năm sau, Báo Hà Giang nâng phát hành lên 3 kỳ/tuần với lượng phát hành từ 3.000 bản/kỳ, tăng lên 5.000 bản, 7.000 bản/kỳ. Từ năm 2013, Báo được tăng lên 4 kỳ/tuần, ra các ngày thứ 3,4,5,7; năm 2017 Báo phát hành 5 kỳ/tuần, với lượng phát hành từ 8.000 - 8.500 bản/kỳ, phát hành đến tất cả các chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, phường, tổ dân phố, thôn, bản trong toàn tỉnh.

Tờ Báo Hà Giang phát hành năm 1991
Tờ Báo Hà Giang phát hành năm 1991

 

Tờ Báo Hà Giang phát hành năm 1993
Tờ Báo Hà Giang phát hành năm 1993

Ngày 3.2.2007, Báo Hà Giang điện tử chính thức được xây dựng và hòa mạng Internet. Đến nay, Báo Hà Giang điện tử không ngừng trưởng thành và phát triển, khẳng định vai trò của một kênh thông tin đa phương tiện, chủ lực của tỉnh với trên 100 tin, bài, ảnh, video clips được cập nhật mỗi ngày. Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và xu thế phát triển công nghệ thông tin, năm 2017 Báo Hà Giang xây dựng giao diện dành cho các thiết bị di động Smart phone. Đây là bước đi phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như nhu cầu xem thông tin, giải trí của bạn đọc từ các thiết bị di động nhỏ gọn. Với thông tin phong phú, đa dạng, thu hút lượng đông đảo bạn đọc truy cập, Báo Hà Giang điện tử là kênh thông tin hiệu quả giới thiệu về mảnh đất, con người Hà Giang đến bàn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời tuyên truyền tiềm năng, lợi thế của Hà Giang để thu hút các nhà đầu tư; truyền tải công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, góp phần thúc đẩy công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang.

Giao diện Báo Hà Giang điện tử
Giao diện Báo Hà Giang điện tử

Cùng với tờ báo in và báo điện tử, Báo Hà Giang còn có thêm ấn phẩm Báo Hà Giang Cực Bắc khổ nhỏ, ra 1 số/tháng. Với mục tiêu phục vụ đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu, Báo Hà Giang Cực Bắc có hình thức chữ to, ảnh nhiều thông tin kịp thời các sự kiện lớn của tỉnh, lượng phát hành 3.000 bản/kỳ.

Các loại hình báo và ấn phẩm do Báo Hà Giang xây dựng, phát hành

Các loại hình báo và ấn phẩm do Báo Hà Giang xây dựng, phát hành
 

 

 

Về cơ cấu tổ chức, hiện nay Báo Hà Giang có Ban biên tập gồm 3 đồng chí. Báo có 5 phòng với 32 cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên trong biên chế cùng đội ngũ cộng tác viên hợp đồng và cộng tác viên đông đảo.

Các phòng trong Tòa soạn hiện nay gồm:

+ Phòng Phóng viên

+ Phòng Thư ký

+ Phòng Báo điện tử

+ Phòng Bạn đọc

+ Phòng Hành chính trị sự

Các đồng chí Tổng biên tập trong giai đoạn từ 1991 đến nay

 

 

Các đồng chí Phó tổng biên tập trong giai đoạn từ 1991 đến nay

 

 
ĐẶNG QUANG VƯỢNG
(1998 - 2014)

 

 

 SÙNG MÍ CHỨ

(Từ 1999 đến nay)

 

 

NGUYỄN BÌNH MINH

(2017 - Đến nay)

 

 

BÁO HÀ GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ban Biên tập hiện nay

BHG -  Ban Biên tập Báo Hà Giang có 2 đồng chí: Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập; Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng biên tập.

27/01/2015
Tổng Biên tập qua các thời kỳ

Các đồng chí nguyên là TBT Báo Hà Giang qua các thời kỳ

27/01/2015
Phó Tổng biên tập qua các thời kỳ

Các đồng chí Phó tổng Biên tập qua các thời kỳ

27/01/2015
Nhớ về nghị quyết lịch sử quyết định sự ra đời và phát triển của Báo Hà Giang

BHG - Đó là Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp ngày 13.4.1964: "Về công tác của Báo Hà Giang và các bản tin của một số ngành trong tỉnh". Cuộc họp có mặt các đồng chí: Lê Văn Lương - Bí thư; Dương Mạc Thạch - Phó Bí thư; Nguyễn Văn Mạnh - Thường vụ Thường trực; Nguyễn Thế Kỳ - Thường vụ; Kim Xuyến Lượng - Thường vụ. Đây là một Nghị quyết chuyên đề quyết định sự ra đời, xây dựng và phát triển của Báo Hà Giang và đội ngũ những người làm báo của tòa soạn cách đây tròn 55 năm.

 

12/04/2019