Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII

11:18, 25/07/2017

BHG- Từ ngày 12 đến 14.7, tại Hội trường lớn HĐND-UBND tỉnh, kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII đã được tổ chức. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về (Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 tại Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Thông qua Đề án quy tụ các hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung tại các thôn bản, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018 - 2020...)  Báo Hà Giang Điện tử đăng nội dung các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành:

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 - 2025

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 tại Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết về việc thông qua Đề án quy tụ các hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung tại các thôn bản, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018 - 2020

Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà Giang

Nghị quyết thông qua Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết ban hành Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Rà soát các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

25/07/2017
Làm việc với Formosa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Không an toàn, không sản xuất

Cho rằng Formosa đã đầu tư rất lớn với công nghệ hiện đại thì có thể nâng công suất so với hiện nay, Thủ tướng nhấn mạnh "tinh thần lớn là không an toàn, không sản xuất", "nếu vi phạm trở lại thì phải đóng cửa nhà máy này".

25/07/2017
Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Quang

BHG- Thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân sau mỗi kỳ họp, chiều 24.7, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng các đồng chí thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Quang và đại biểu HĐND huyện Bắc Quang đã có buổi tiếp xúc trực tuyến với các cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Quang.

25/07/2017
Khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính

BHG- Sáng 22.7, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội nghị Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính cho công chức, viên chức của các cơ quan trong tỉnh. 

24/07/2017