Thông báo về việc thi tuyển công chức Kế toán viên Tòa án nhân dân cấp huyện tỉnh Hà Giang năm 2023

14:50, 30/10/2023

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-TCCB ngày 10/10/2023 của Tòa án nhân dân tối cao, về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Công văn số 919/TANDTC-TCCB ngày 10/10/2023 của Tòa án nhân dân tối cao, về việc tuyển dụng công chức;

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang thông báo thi tuyển công chức Kế toán viên Tòa án nhân dân cấp huyện, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng 02 công chức ngạch Kế toán viên vào làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Đồng Văn và Tòa án nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức Kế toán viên vào làm việc tại Tòa án nhân dân cấp huyện:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị gia đình và bản thân không vị phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của Tòa án nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ;

 - Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan Y tế có thẩm quyền, không bị dị hình, dị tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m nặng từ 45kg trở lên.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính;

+ Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Về trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

- Không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại điểm 1, mục II Thông báo này;

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian xem xét kỷ luật;

- Thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật kế toán.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng thông qua thi tuyển

2. Nội dung

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

2.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, kiểm tra kiến thức năng lực chung.

 a) Nội dung thi gồm 3 phần:

- Phần 1: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân; chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

- Phần III: Tin học 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

c) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

 d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức, thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

b) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ theo yêu cầu vị trí tuyển dụng.

c) Thang điểm: 100 điểm.

3. Cách tính kết quả xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển phải có số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.

 b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì báo cáo xin ý kiến Tòa án nhân dân tối cao quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi hồ sơ) ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 gửi theo Thông báo này)

(2) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu (có dán ảnh 4x6), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu số 2 gửi theo Thông báo này)

(3) Bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

(4) Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp.

(5) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

(6) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

(7) Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi ngoại ngữ, tin học.

(8) 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Thí sinh đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ tiếp nhận những hồ sơ đủ theo quy định tại thông báo này và không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi 30 ngày kể từ ngày 26/10/2023. Thí sinh đến nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang (địa chỉ: số 331 đường Trần Phú, Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) (đ/c Đỗ Thúy Dung).

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ THI

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: Dự kiến tổ chức trong tháng 12/2023 tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, thời gian cụ thể sẽ thông báo trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tại địa chỉ  https://hagiang.toaan.gov.vn).

2. Lệ phí thi tuyển: Theo quy định của Nhà nước hiện hành./.

CHÁNH ÁN

Thân Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gara Auto Mạnh Cường: “Sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi”
BHG - Nhân dịp tháng tri ân khách hàng, từ ngày 2.9 đến ngày 2.10 năm 2023 Gara Auto Mạnh Cường triển khai chương trình khuyến mãi:
- Giảm 10% chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe con, xe du lịch. 
- Giảm 5% chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay dầu máy xe tải, xe khách. 
- Thay dầu máy xe con - tặng cốc lọc.
- Thay lốp, miễn phí cân bằng động. 
- Giảm 10% chi phí cân chỉnh độ chụm tất cả các dòng xe. 
Gara Auto Mạnh Cường: “Sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi”.
29/08/2023
Cuộc thi Video clip quảng bá du lịch Bình Thuận năm 2023
Cuộc thi Video clip quảng bá du lịch Bình Thuận năm 2023
28/07/2023
Quy chế cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023
BHG - Ngày 20.2, Ban Tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 ban hành quy chế cuộc thi. Để xem chi tiết nội dung quy chế, bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây
28/02/2023
Triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng

Công ty Điện lực Hà Giang kính thông báo đến Quý Khách hàng kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023: Lịch ghi chỉ số công tơ sẽ thay đổi 10 ngày mỗi tháng, từng bước chuyển ngày ghi chỉ số công tơ về cuối tháng, đến hết năm 2025 sẽ đồng loạt ghi  chỉ số công tơ  1 lần vào ngày cuối tháng nhằm giúp khách hàng dễ nhớ ngày ghi, thanh toán tiền điện hàng tháng.


27/09/2023