Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng: BTV Thành ủy Hà Giang cần xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH có trọng tâm, trọng điểm năm “bản lề” 2024

14:07, 13/11/2023

BHG - Sáng 13.11, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Minh Tiến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Kế hoạch – Đầu tư đã có buổi làm việc với BTV Thành ủy Hà Giang để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm... Về phía Thành ủy Hà Giang có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Thường trực Thành ủy, UBND thành phố…

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng: BTV Thành ủy Hà Giang cần xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH có trọng tâm, trọng điểm năm “bản lề” 2024

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc

10 tháng đầu năm, BCH, BTV Thành ủy đã kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đồng thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Từ đó tình hình KT-XH có bước phát triển ổn định. Thương mại dịch vụ, tăng trưởng mạnh mẽ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4.911 tỷ đồng, tăng 16,5% so cùng kỳ, đạt 91,51% kế hoạch năm. Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.723 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 74,6% kế hoạch. Phối hợp lập, phê duyệt 9/9 quy hoạch phân khu để quản lý và thu hút đầu tư; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị; triển khai kế hoạch chỉnh trang, trang trí trang hoàng đô thị; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 325,6 tỷ đồng, tăng 7,46% so với cùng kỳ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng và có nhiều đổi mới… Trong 23 chỉ tiêu Nghị quyết BCH Đảng bộ thành phố đề ra 2023, có 7 chỉ tiêu đạt 100%; 5 chỉ tiêu hoàn thành từ 80 đến dưới 100%; 3 chỉ tiêu đạt từ 50 đến dưới 80%; 1 chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (nguồn thu từ tiền sử dụng đất) chưa đạt... các chỉ tiêu còn lại đánh giá vào cuối năm theo quy định.

Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi báo cáo tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm của BTV Thành ủy.
Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi báo cáo tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm của BTV Thành ủy.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác và BTV Thành ủy Hà Giang đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng; công tác tuyên giáo; công tác dân vận trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn, dân vận chính quyền; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội… Việc thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo tiến độ; quá trình triển khai 3 chương trình MTQG còn lúng lúng; công tác quản lý giết mổ gia súc còn bất cập; việc triển khai xã hội hóa giáo dục, tình trạng dạy thêm, học thêm chưa được quản lý chặt chẽ; một số cán bộ, công chức còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm… cũng được các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận, đóng góp ý kiến với BTV Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận, đóng góp ý kiến với BTV Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm của BTV Thành ủy Hà Giang; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế và đề nghị BTV Thành ủy Hà Giang quyết tâm thực hiện, đặc biệt là thực hiện những mong muốn, kỳ vọng của Thường trực, BTV Tỉnh ủy đối với thành phố; giải pháp thu ngân sách chưa đạt yêu cầu. BTV Thành ủy tiếp thu đầy đủ những ý kiến thảo luận, những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; công tác xây dựng Đảng của các thành viên đoàn công tác thảo luận, đóng góp với thành phố.

Về nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Thành ủy Hà Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ:

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà thảo luận, đóng góp ý kiến với BTV Thành ủy về công tác tuyên giáo
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà thảo luận, đóng góp ý kiến với BTV Thành ủy về công tác tuyên giáo

Về công tác xây dựng Đảng: Tập trung đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tăng cường giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao đạo đức thực thi công việc, đặc biệt là người đứng đầu. Thực hiện những quy định của Đảng về bảo vệ những cán bộ, đảng viên làm việc vì dân, vì nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sát với tình hình thực tế của thành phố. Tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là những lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực như tài chính, quản lý đất đai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, từng bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội…

Về phát triển KT-XH, BTV Thành ủy cần quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư để thu hút những dự án lớn, đóng vai trò bứt phá về phát triển KT-XH của thành phố. Giải quyết dứt điểm những khó khăn của một số dự án lớn còn tồn tại. Tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM theo hướng đồng bộ gắn với quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng bền vững; duy trì, phát triển mô hình kinh tế đêm; xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển các Làng văn hóa cộng đồng quy mô đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của khách du lịch; xác định xây dựng văn hóa con người thành phố là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn. Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công, vốn 3 chương trình MTQG đạt 95-100%. Quyết tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo theo hướng chất lượng cao.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đề nghị BTV Thành ủy Hà Giang rà soát, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nội dung nào chưa thể, hoặc không thể thực hiện báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo tốt an ninh chính trị, TTATXH; an ninh tôn giáo, quản lý tốt người nước ngoài…

Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2024 là năm “bản lề” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, vì vậy đề nghị BTV Thành ủy Hà Giang chuẩn bị đánh giá kết quả toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 một cách thực chất, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN có trọng tâm, trọng điểm năm “bản lề” 2024.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Diễn đàn Doanh nhân trẻ thời kỳ mới

BHG - Sáng 13.11, trong khuôn khổ Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra Diễn đàn Doanh nhân trẻ thời kỳ mới. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

13/11/2023
Phiên thứ Nhất Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

  ↵

BHG - Sáng 13.11, tại Hội trường lớn HĐND – UBND tỉnh, Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra phiên thứ Nhất với nhiều nội dung quan trọng. Tới dự có đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ T.Ư; lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Giang.

13/11/2023
Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

BHG - Sáng 13.11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 của tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 35 của tỉnh; các thành viên BCĐ 35 tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. 

13/11/2023
Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư

BHG - Chiều 12.11, Ủy ban MTTQ xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang), tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2023). Đến dự có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Phương Thiện.

12/11/2023