Hà Giang

Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

13:47, 19/09/2023
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các quý vị đại biểu, khách quý,

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh nhà lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023 - 2028, sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn trong tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và xin gửi đến các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí,

Những năm qua, cùng với quá trình phát triển của tỉnh nhà, Công đoàn tỉnh đã không ngừng lớn mạnh. Đặc biệt, trong 5 năm qua, tổ chức công đoàn và công nhân, viên chức, người lao động tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp, bám sát định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 16 đề ra; phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh đạt được kết quả tích cực.

Nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn có nhiều đổi mới, phù hợp hơn với tình hình thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, từng bước xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi về tay nghề, có ý thức kỷ luật cao trong công việc, trách nhiệm và nêu gương trong thực thi công vụ; nhiều sáng kiến và giải pháp kỹ thuật được áp dụng, mang lại hiệu quả trong công việc và giá trị cho doanh nghiệp.

Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng; đoàn viên công đoàn, người lao động đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do tỉnh, công đoàn các cấp phát động như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; chuyển đổi số; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; hỗ trợ làm nhà ở cho đoàn viên công đoàn từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn", tổ chức "Tết sum vầy", "Chợ tết Công đoàn". Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động được thực hiện tốt, kịp thời động viên, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đồng thời, các cấp Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Những kết quả trên là kết tinh của sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đoàn viên, cán bộ, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, tiến bộ của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các đồng chí,

Những kết quả Liên đoàn Lao động tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất cơ bản và quan trọng, là điều kiện, tiền đề cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, tôi đồng tình với những khuyết điểm, hạn chế nêu trong Báo cáo chính trị trình đại hội. Tôi hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, cầu thị và đề nghị đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân chủ quan, khách quan để bổ sung những giải pháp thiết thực, khả thi, nhằm nhanh chóng khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

Đồng thời, tôi cơ bản đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Tôi xin nhấn mạnh thêm 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức công đoàn các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà đại hội đề ra.

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam đến đoàn viên, người lao động. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Luật Lao động và Luật Công đoàn; giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, viên chức, lao động. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động trong tổ chức Công đoàn phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Kết quả công tác tuyên truyền phải góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và thực hiện tốt văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn, để Công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Nâng cao chất lượng công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân. Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp cần chủ động, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong quan hệ lao động; phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động như: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; công tác an toàn vệ sinh lao động.

Thứ ba, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; đồng thời, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua do tỉnh phát động như: Thi đua cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; thi đua chuyển đổi số; thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang... Điều quan trọng là phải đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp chỉ đạo phong trào phù hợp với thực tiễn; thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thi đua phải gắn với vị trí việc làm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; công tác khen thưởng phải kịp thời, công bằng, đúng đối tượng để tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua.

Thứ tư, chú trọng thực hiện tốt công tác đoàn viên, từ việc phát triển đoàn viên mới, thành lập công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế, quản lý đoàn viên đến việc nâng cao chất lượng đoàn viên. Tập trung triển khai tốt Chuơng trình số 11-CTr/TU, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về  đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, kiên quyết khắc phục những biểu hiện "hình thức", thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để tập hợp, thu hút đông đảo công nhân lao động gia nhập và hoạt động công đoàn.

Làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu về pháp luật, có năng lực vận động quần chúng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, không bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Thứ năm, Công đoàn cần làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI, khoá XII, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Kiên trì, sáng tạo và thực chất trong tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm truớc của cán bộ công đoàn các cấp. Làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, chú trọng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có đảng viên, tổ chức Đảng.

Kính thưa các đồng chí,

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tôi đề nghị mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực lãnh đạo để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra.

Tôi cũng đề nghị đại hội thảo luận, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu của Công đoàn Lao động tỉnh, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động để bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhân dip này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp và phong trào công nhân lao động; các cấp chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn, tạo điều kiện để hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà có bước phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Hà Giang trong những năm qua. Mong muốn, trong thời gian tới, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn của tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của các đồng chí.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển", tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn tỉnh Hà Giang sẽ có bước phát triển mới, toàn diện, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua những khó khăn, thử thách, đưa tỉnh Hà Giang có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính chúc các vị đại biểu, quý khách mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

UBKT Tỉnh ủy tổ chức hoạt động về nguồn tại Thái Nguyên và Tuyên Quang
BHG - Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 – 16.10.2023), từ ngày 15 – 17.9, đoàn công tác của UBKT Tỉnh ủy Hà Giang do đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức các hoạt động về nguồn, trao đổi, học tập kinh nghiệm với UBKT Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.
19/09/2023
Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ kiểm tra tại tỉnh
BHG - Sáng 19.9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, hiệp đồng nội dung kiểm tra Ban Chỉ đạo (BCĐ) Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Tham mưu trưởng quân khu, Trưởng cơ quan BCĐ Quân khu 2 về phòng thủ quân khu và KVPT, Phó trưởng đoàn kiểm tra; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Quân khu 2. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ KVPT tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ KVPT tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan giúp việc BCĐ KVPT tỉnh; BCĐ KVPT huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang.
19/09/2023
Lớp Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại tỉnh
BHG - Sáng 19.9, Lớp Cao cấp lý luận chính trị K73.B19, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí TS.Trần Sỹ Dương, Phó Viện trưởng Viện Triết học của Học viện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hà Giang. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác. 
19/09/2023
Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
BHG - Sáng 19.9, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy đã diễn ra Lễ khai mạc phiên trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thành phố và 238 đại biểu đại diện cho trên 42 nghìn đoàn viên công đoàn toàn tỉnh.
19/09/2023