Hà Giang

Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

11:54, 28/08/2023

BHG - Sáng 28.8, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Tỉnh ủy long trọng tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. Tới dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các huyện, Đảng ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội, đông đảo chiến sỹ các lực lượng vũ trang.

Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ tại buổi lễ 

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có sức lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01 được cấp ủy các cấp quan tâm triển khai đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trong 2 năm, toàn tỉnh có 44 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 16 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo T.Ư tặng Bằng khen; cấp huyện biểu dương, khen thưởng 850 tập thể, cá nhân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao giải A cuộc thi Chính luận cho tác giả Hùng Thị Hiền
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao giải A cuộc thi Chính luận cho tác giả Hùng Thị Hiền
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trao Bằng khen cho các tập thể.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trao Bằng khen cho các tập thể.

Đối với Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 được triển khai nghiêm túc, bài bản, mở rộng đối tượng tham gia. Sau 5 tháng triển khai từ 2.2 – 30.6, toàn tỉnh có 1.062 tác phẩm dự thi; trong đó có 239 tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo, lựa chọn 47 tác phẩm chất lượng cao để trao giải. Theo đánh giá của Ban giám khảo, chất lượng tác phẩm năm nay được nâng lên rõ rệt, đa dạng về loại hình, phong phú về đề tài, nội dung thể hiện đúng đắn, khoa học và thời đại của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định tư tưởng đổi mới và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, phản ánh, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi trao giải B cuộc thi Chính luận cho các tác giả, nhóm tác giả.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi trao giải B cuộc thi Chính luận cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được BTV Tỉnh ủy quan tâm, chú trọng, lãnh đạo thực hiện bằng nhiều phương pháp sát thực, hiệu quả. Đặc biệt, Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đồng chí biểu dương, ghi nhận, chúc mừng 44 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác và các tập thể, cá nhân đoạt giải tại cuộc thi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi trao Bằng khen cho các cá nhân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi trao Bằng khen cho các cá nhân.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà trao giải C cuộc thi Chính luận cho các tác giả.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà trao giải C cuộc thi Chính luận cho các tác giả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị toàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01; Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhất là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kịp thời biểu dương các cá nhân điển hình, cách làm hay, sáng kiến mới. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết để phát huy những cách làm sáng tạo, hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng và đoạt giải tại cuộc thi tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, thực sự là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác, xứng đáng là chiến sĩ tiên phong, xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, tuyên truyền các tác phẩm hay phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà trao Bằng khen cho các cá nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà trao Bằng khen cho các cá nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Khánh Lâm trao giải Khuyến khích cuộc thi Chính luận cho các tác giả
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Khánh Lâm trao giải Khuyến khích cuộc thi Chính luận cho các tác giả

Tại buổi gặp mặt, một số tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cán bộ, đảng viên cơ sở, đoàn viên đã tham gia giao lưu, chia sẻ về việc triển khai phong trào học tập và làm theo Bác, những cách làm mới tại cơ sở. Qua đó, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, lan tỏa về việc học tập và làm theo Bác, tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc của cán bộ, đảng viên.

15 tập thể, 29 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, Ban tổ chức đã trao giải cho 5 tập thể. Về tác giả, nhóm tác giả ở loại hình Báo đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 4 giải Khuyến khích; loại hình Truyền hình trao 2 giải B, 2 giải C, 4 giải Khuyến khích; loại hình Tạp chí trao 1 giải B, 1 giải C, 1 giải Khuyến khích và 1 giải triển vọng cho các tác giả.

Tin: PHẠM HOAN, Ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
BHG - Sáng 26.8, tại trụ sở UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị do đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính T.Ư làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhằm kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo các nghị quyết của Đảng. Dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...
26/08/2023
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng
BHG - Sáng 25.8, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên và Bí thư Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.
25/08/2023
Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2023 - 2030
BHG - Chiều 25.8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2023 - 2030. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn I, UBKT T.Ư; GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
25/08/2023
"Dạy thật, học thật, thi thật, chất lượng thật”
Bài phát biểu của Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2023 - 2030
25/08/2023