Hà Giang

Kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, làm thường xuyên

11:42, 31/12/2021

BHG - Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 9/12/2021 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Xây dựng chỉnh đốn Đảng là công tác rất khó, rất phức tạp… phải kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, làm thường xuyên… khó nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.

Hội nghị lần thứ tư, Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, Kết luận số 21 đặc biệt nhấn mạnh cần phải gắn xây dựng Đảng với hệ thống chính trị, xây dựng Đảng toàn diện với tầm cao mới trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; tiến hành mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Cần tập trung vào việc lên án và xử lý kỷ luật nghiêm minh với những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, không chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức Đảng, sa sút ý chí phấn đấu, né tránh trách nhiệm; nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, nói không đi đôi với làm, nói một đàng làm một nẻo, nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác, khi đương chức khác, lúc về hưu khác… Những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” thể hiện trong việc xuyên tạc, tuyên truyền sai trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; a dua gây bè phái chia rẽ nội bộ; phủ nhận thành quả cách mạng, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống như tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn hình thành “nhóm lợi ích” để trục lợi. Dùng quyền hạn để dung túng, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực; quản lý lỏng lẻo gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên; dự án đầu tư tràn lan, hiệu quả thấp, chi công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc… Lên án tình trạng bê tha cờ bạc, rượu chè, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức, gia đình, cộng đồng và xã hội…

Triển khai Kết luận số 21-KL/TW Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch 03-KH/TW đề ra nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung vào việc thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng gắn với việc tu dưỡng rèn luyện nêu gương của cán bộ, đảng viên… Nội dung kiểm điểm tập trung vào những biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị tiến hành nghiêm túc tự phê bình và phê bình, có sự chỉ đạo sâu sát của cấp trên để kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và đặc biệt là xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục, hạn chế khuyết điểm. Bác Hồ luôn nhắc nhở: “Tự phê bình và phê bình là bài thuốc để sửa chữa khuyết điểm, sai lầm” như là “rửa mặt hằng ngày”, là công việc thường xuyên. Trong Di chúc Bác căn dặn: “Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”.

Cùng với việc tiến hành tự phê bình và phê bình, Kế hoạch 03-KH/TW nhấn mạnh phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng nhất là quy trình ra Nghị quyết, quy trình công tác cán bộ; gắn công tác giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên với việc kiểm tra, giám sát, coi trọng vai trò giám sát của nhân dân của công luận. Từng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị, mỗi cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp các ngành từ Trung ương đến cơ sở phải tự giác tự phê bình, phê bình, nêu gương, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm được giao, đặc biệt là nói phải đi đôi với làm, sống mẫu mực, liêm sỉ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương “nâng cao đạo đức cách mạng, quyét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong toàn Đảng, để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh” xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân và đảm đương trọng trách đưa đất nước tiếp tục phát triển, thực hiện mục tiêu cao cả đã đề ra.

Đặng Duy Báu


Cùng chuyên mục

Quy chế dân chủ ở cơ sở - mục tiêu, động lực phát triển

BHG - Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) từng bước đi vào chiều sâu, có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị; các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện theo phương châm "Lấy dân làm gốc"… Những nội dung then chốt này được triển khai đồng bộ đã đưa việc thực hiện QCDCCS thực sự trở thành mục tiêu, động lực phát triển bền vững.

31/12/2021
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh làm việc với Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh

BHG - Chiều 30.12, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến thăm và làm việc với Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh. Cùng làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…

31/12/2021
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng: "Đoàn viên thanh niên phải xung kích đi đầu trên tất cả các mặt trận"

BHG - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 11, khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tổ chức chiều 30.12.

30/12/2021
Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Giang

BHG - Chiều 30.12, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Quyết định cán bộ lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Giang. Dự tại điểm cầu Công ty Xăng dầu Hà Giang có cán bộ lãnh đạo, nhân viên, người lao động của Công ty.

30/12/2021