Hôm nay, 26-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội: Khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

08:39, 26/01/2021

Hôm nay, 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Đại hội tiến hành từ ngày 26-1 đến 2-2-2021, có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; các báo cáo: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. Chủ đề của Đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dự Đại hội.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dự Đại hội.

 Tham dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu; trong đó đại biểu đương nhiên có 191 đồng chí là Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 1.381 đại biểu chính thức được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định. Công tác chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, đến nay đã hoàn tất. 

Các đại biểu đến dự Đại hội. Ảnh: TUẤN LINH và TTXVN
Các đại biểu đến dự Đại hội. Ảnh: TUẤN LINH và TTXVN

Theo nhandan.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mang trí tuệ, tâm huyết và kỳ vọng của nhân dân Hà Giang gửi tới đại hội

BHG - Đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu tỉnh ta mang theo tâm thế, trí tuệ và trách nhiệm lớn. Đoàn đại biểu tỉnh ta dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có 19 đại biểu chính thức. Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chia sẻ: "Lần đầu tiên được dự Đại hội Đảng toàn quốc, tôi rất vinh dự, tự hào. Là người đại diện cho cán bộ...

25/01/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường

BHG - Sáng 25.1, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường về việc lập các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

25/01/2021
Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị

Sáng 25/1, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng-liệt sĩ, 1.587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị.

25/01/2021
ĐẠI HỘI XIII của Đảng: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

25/01/2021