Báo chí Hà Giang thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng của báo chí cách mạng (*)

10:13, 22/06/2020

Trích Diễn văn của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6 (* Đầu đề do Báo Hà Giang)

đồng chí Nguyễn Văn Sơn,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Hôm nay, trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020) và công bố, trao giải Giải Báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ 11 năm 2020. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, đại diện các cơ quan báo chí và tất cả những người làm báo lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Báo chí nước ta vừa là tiếng nói của Đảng vừa là diễn đàn của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng và các tầng lớp nhân dân. Báo chí luôn tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước; đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thể lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, báo chí đã tham gia hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Là một bộ phận của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo chí Hà Giang đã thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng của báo chí cách mạng và phát triển không ngừng với đầy đủ các loại hình: Báo in, báo nói, báo hình và báo mạng điện tử.

Trải qua các thời kỳ, báo chí tỉnh ta đã đem tiếng nói của Đảng đến với đồng bào các dân tộc; động viên, cổ vũ đồng bào các dân tộc, chiến sỹ lực lượng vũ trang thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển lao động, sản xuất; nâng cao, ổn định đời sống; thắt chặt tình quân dân, giữ vững biên cương của Tổ quốc.

Các đồng chí phóng viên, hội viên, người làm báo không quản ngại khó khăn, gian khổ luôn bám sát hơi thở cuộc sống, có mặt trên khắp mọi miền, từ các trung tâm, đô thị đến từng thôn bản, nóc nhà vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Từ đó sáng tạo nên những tác phẩm báo chí phản ánh chân thực, toàn diện, kịp thời các mặt đời sống kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh cũng như cả nước; trong đó có các tác phẩm xuất sắc được trao giải và tôn vinh.

Tại chương trình kỷ niệm trọng thể này, Ban Tổ chức Báo chí tỉnh Hà Giang công bố và trao giải lần thứ 11 – năm 2020 cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt giải. Đây là hoạt động ghi nhận và tôn vinh những cống hiến, hy sinh không mệt mỏi của các nhà báo, hội viên, cộng tác viên trong việc sáng tạo các tác phẩm báo chí xuất sắc trong năm.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo đã nỗ lực, cống hiến, đạt được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thời gian qua.

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và khởi đầu cho nhiệm kỳ mới 2020-2025. Có thể khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu, kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững.

Phát huy kết quả đã đạt được, với quan điểm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết, tỉnh ta xác định tầm nhìn, mục tiêu xây dựng Hà Giang trở thành tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp; đến năm 2030 là tỉnh khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh trung bình khá của cả nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong đó, vai trò của báo chí là hết sức quan trọng. Phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạnh trong thời đại mới, thổi bùng ngọn lửa khát vọng vươn lên, đưa Hà Giang phát triển nhanh và bền vững. Tôi mong muốn các cơ quan báo chí, những người làm công tác báo chí trong thời gian tới cần tập trung, làm tốt hơn nữa, xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cần bám sát quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, diễn biến tình hình trong nước và quốc tế để phản ánh một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời về đời sống xã hội của đất nước, của tỉnh phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Mỗi bài viết, bản tin, hình ảnh đều phải lan tỏa những giá trị tốt đẹp và năng lượng tích cực, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng về một tỉnh Hà Giang vươn lên, phát triển mạnh mẽ.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền đẩy mạnh về kết quả đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ phong trào toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Thứ ba, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Người làm báo, hội viên Hội nhà báo cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp - đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ôn lại truyền thống cách mạng của báo chí cả nước và báo chí tỉnh ta qua các thời kỳ; chúng ta vinh dự với truyền thống, khẳng định vai trò, vị trí to lớn của báo chí. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, hoạt động báo chí sẽ có nhiều đổi mới, đóng góp ngày một nhiều hơn, tích cực hơn vào sự nghiệp phát triển của tỉnh, cũng như cả nước.

[links()]


Cùng chuyên mục

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí cần giữ vững tinh thần cách mạng

Báo chí cách mạng thì lấy sứ mệnh của cách mạng làm sứ mệnh của mình. Báo chí cần giữ vững tinh thần cách mạng, giữ gìn niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bảo vệ chính nghĩa, nói lên sự thật, đồng hành với lẽ phải và lên án cái xấu cái ác, chống lại sự phi nghĩa, đó là sứ mệnh cao cả của người làm báo. 

 
22/06/2020
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh

BHG - Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21.6.1925 – 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan: Hội Nhà báo tỉnh, Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh.

21/06/2020
Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ VI

BHG -  Ngày 20.6, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có đồng chí: Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và 57 đại biểu chính thức. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả đã đạt và vượt mức 6/9 chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. 

20/06/2020
Nhân dân luôn tin yêu và kỳ vọng

BHG - Hòa cùng dòng chảy của báo chí cả nước, Báo Hà Giang hôm nay đã có những bước tiến xa hơn, vững niềm tin là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, chính trị của Đảng. Song hành cùng với sự phát triển, Báo Hà Giang luôn nhận được tình cảm yêu quý của nhân dân, ý kiến tâm huyết, chân thành của bạn đọc gửi gắm để tiếp tục xây dựng tờ báo ngày càng lớn mạnh.

 

20/06/2020