Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị trong xây dựng Quân đội

08:39, 24/12/2019

BHG - Là người sáng lập, rèn luyện Quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng Quân đội vững mạnh về mọi mặt, nhưng Người luôn nhấn mạnh phải chăm lo đến chính trị. Ngay trong tên gọi khi thành lập, Người giải thích: “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng nghĩa là chính trị hơn quân sự”. Sau này trong quá trình xây dựng Quân đội, lúc nào Người cũng nhấn mạnh “phải lấy chính trị làm gốc”, “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng và có hại”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Quân đội về chính trị là phải chú trọng đến bản chất giai cấp công nhân, đến tính nhân dân và tính dân tộc, làm cho Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để xây dựng các mặt khác; coi việc xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần là một trong những nhân tố quyết định đến thắng lợi…

Chiến đấu với những đội quân nhà nghề, thiện chiến, được trang bị vũ khí tối tân hơn hẳn nhiều lần, trong lúc Quân đội ta phát triển lên “từ không đến có”, vừa chiến đấu vừa xây dựng thì chỉ có thể giành thắng lợi trước kẻ thù xâm lược bằng sự vững mạnh về chính trị. Lịch sử đã chứng minh, Quân đội ta chiến đấu và chiến thắng đội quân xâm lược nhà nghề của “hai đế quốc to” cũng là nhờ vững mạnh về chính trị. Trong quá trình xây dựng Quân đội, Hồ Chí Minh không bao giờ xem nhẹ vũ khí và trang bị kỹ thuật, nhưng Người luôn luôn nhấn mạnh: “Vũ khí rất cần, nhưng quan trọng hơn là người sử dụng vũ khí”, “là người vác súng”. Người nói: “Chúng ta không sợ thiếu vũ khí, chỉ sợ khi thời cơ đến lại thiếu người cầm vũ khí”. Vì vậy, trong sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh đã dành tâm huyết để đào tạo, rèn luyện, chăm sóc những thế hệ chiến sĩ cầm súng trung thành, có bản lĩnh chính trị, tinh thông về quân sự, có trình độ văn hóa và sức khỏe dồi dào, là những con người “dám quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Người nói làm được thế thì “không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là di sản, là nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng về quân sự, về Quân đội của Hồ Chí Minh. Tư tưởng chiến lược này làm cơ sở lý luận quan trọng để Đảng ta đề ra đường lối xây dựng Quân đội. Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân, giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội”.

Trong giai đoạn hiện nay, trước diễn biến của tình hình thế giới, khu vực nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chúng ta phải tập trung xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó nhân tố chính trị là điều kiện tiên quyết. Sự vững mạnh về chính trị của Quân đội có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, đồng thời làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực cơ hội, phản động đang hòng chống phá chúng ta.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xứng đáng “Bộ đội Cụ Hồ”. Mục tiêu đó được cụ thể hóa bằng việc Quân đội phải hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội, có bản lĩnh chính trị vững vàng; dũng cảm và kiên quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch; tự giác cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực trong thực hiện chức trách được giao. Luôn vững vàng về chính trị, có đạo đức cách mạng trong sáng, gắn bó mật thiết với nhân dân; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của Đảng của dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51/NQ-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ Chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Phải lấy công tác Đảng, công tác chính trị làm nòng cốt để xây dựng Quân đội trong thời chiến cũng như thời bình. Nâng cao vai trò tổ chức Đảng trong Quân đội, đảm bảo lãnh đạo và điều hành thông suốt, hiệu quả mọi tình huống.

Đội ngũ cán bộ Quân đội phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, về đạo đức lối sống, về năng lực chỉ huy; gương mẫu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có năng lực đáp ứng chức trách được giao, đủ sức chỉ huy đánh thắng bất cứ kẻ thù nào trong các loại hình chiến tranh. Có kiến thức, năng lực và nhạy bén, chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chống những quan điểm lệch lạc, sai trái, bảo vệ quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự hiện nay.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần hết sức quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh trước tiên là về chính trị; củng cố và phát huy mối quan hệ mật thiết quân - dân. Sức mạnh của Quân đội ta là dựa vào dân, Quân đội từ dân mà ra, vì dân mà chiến đấu. Các phong trào chính trị của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn tiếp sức, là cơ sở chính trị - xã hội làm nền tảng vũng chắc để xây dựng Quân đội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Tổ quốc giao phó trong sự nghiệp bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

TS. Đặng Duy Báu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Báo Hà Giang toạ đàm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập CCB Việt Nam và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

BHG - Ngày 22.12, Hội CCB Báo Hà Giang đã tổ chức toạ đàm kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2019). Đến dự có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hà Giang.

23/12/2019
Giao ban Cụm thi đua MTTQ 7 tỉnh miền núi phía Bắc

BHG - Vừa qua, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với UB MTTQ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị giao ban Tổng kết Cụm thi đua năm 2019 của 7 tỉnh miền núi phía Bắc gồm các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Đồng chí  Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy Ban Trung ương...

23/12/2019
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp tại Cà phê Doanh nhân

BHG - Sáng 23.12, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã gặp gỡ, lắng nghe ý kiến kiến nghị, trao đổi của các doanh nghiệp tại Cà phê Doanh nhân tỉnh Hà Giang, sáng thứ hai hàng tuần.

 

23/12/2019
Những hình ảnh đặc biệt về Người Anh Cả của Quân đội, Đại tướng của nhân dân

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), trân trọng giới thiệu một số hình ảnh đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người Anh Cả của Quân đội, vị Đại tướng của nhân dân Việt Nam.

23/12/2019