MULTIMEDIA
Check in Hà Giang tập 17: Điểm dừng chân Thuận Hòa
15:55, 11/06/2024
BHG - Hoạt động check-in trong chuyến đi lần này là một loại hình du lịch mới được khai thác những năm gần đây ở xã Thuận Hoà: du ngoạn lòng hồ thủy điện sông Miện 5A. HTX Cát Lý Camping là nơi tiên phong trong hoạt động xây dựng mô hình du lịch sinh thái. Điểm dừng chân Cát Lý Camping xây dựng trên cung đường Thuận Hòa – Thái An.