MULTIMEDIA
Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Mậu Duệ
14:39, 11/06/2024
BHG - Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây ngô kém hiệu quả sang trồng cây xoài, xã Mậu Duệ huyện Yên Minh bước đầu đã gặt hái được những thành quả trong việc thay đổi cơ cấu cây trồng, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.