MULTIMEDIA
Tiếp thêm động lực cho học sinh vùng khó được đến trường
16:03, 15/05/2024
BHG - Với mục tiêu không để học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bỏ học. Những năm qua, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng cao có cơ hội cắp sách tới trường. Các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách hiện hành, đặc biệt với học sinh là con em thuộc diện nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số.