MULTIMEDIA
Thi công cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang nhìn từ trên cao
08:41, 10/05/2024
BHG - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang sau khi hoàn thành sẽ mở ra tương lai mới với ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực miền núi phía bắc nói chung và của 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.