Hà Giang

Sở Tài chính làm tốt vai trò tham mưu, quản lý và điều hành ngân sách

07:49, 17/02/2016

BHG- Trong năm 2015, ngành Tài chính tỉnh đã không ngừng đổi mới công tác tham mưu, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), chỉ đạo, triển khai thực hiện và điều hành quản lý ngân sách Nhà nước (NSNN) bám sát dự toán được giao, cân đối, bổ sung kịp thời ngân sách cho các đơn vị, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh, chính trị và an sinh xã hội trên địa bàn.

Năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ việc suy giảm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, song số thu nội địa năm 2015 đã vượt kế hoạch tỉnh giao 7%. Theo đó, công tác quản lý, điều hành ngân sách đã bám sát dự toán được giao, chủ động kinh phí phục vụ kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh.

Để đạt được những kết quả trên, do ngay từ đầu năm 2015, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện dự toán NSNN theo đúng Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN trong năm. Cùng với đó, tỉnh còn tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, kịp thời hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và các chế độ, chính sách; chương trình mục tiêu trên địa bàn các huyện, thành phố cũng như chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản của T.Ư trong việc tăng cường công tác thu ngân sách, chống thất thu đối với ngân sách địa phương khi dự báo hụt thu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản... Theo đó, các đơn vị, địa phương đã xây dựng dự toán thu, chi và các biện pháp tích cực để thực hiện dự toán thu, chi nên đã mang lại những kết quả khả quan: Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 214% kế hoạch; thuê mặt đất, nước đạt 292% kế hoạch giao; thuế thu nhập cá nhân đạt 108%... Để có những kết quả trên, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: “Thu ngân sách đạt kết quả cao là nhờ các cơ chế, chính sách về quản lý tài chính - ngân sách tiếp tục được sửa đổi, bổ sung; công tác CCHC được chú trọng. Việc quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách, tập trung khai thác các nguồn thu mới để bù các khoản hụt thu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc, truy thu nộp thuế, nợ đọng thuế. Cùng với đó, việc triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần tích cực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN trên địa bàn; góp phần thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đồng thời không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh...” ...

Phát huy những kết quả đạt được, để công tác điều hành quản lý NSNN năm 2016 đạt hiệu quả cao hơn, ngành Tài chính sẽ tăng cường công tác quản lý đầu tư công, tập trung nguồn lực để sử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản; nợ vay, tạm ứng ngân sách theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước để điều chỉnh công tác quản lý tài chính, ngân sách gắn với phân cấp quản lý Nhà nước về KT-XH; quản lý bộ máy, nhằm trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các ngành, huyện trong việc tổ chức nhiệm vụ chuyên môn, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nà Chì phấn đấu trở thành xã "động lực" vùng kinh tế phía Nam của huyện Xín Mần

BHG- Nằm ở cửa ngõ phía Nam đường vào huyện Xín Mần, xã Nà Chì đang phát huy lợi thế về địa lý, tài nguyên và huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Nà Chì phấn đấu, từ năm 2016 đến năm 2020 trở thành "vùng động lực" phát triển của huyện Xín Mần.

17/02/2016
"Nhờ có Agribank chúng tôi đã có nhà ở"

BHG- Đó là chia sẻ rất chân thật của 2 chị Dương Tố Quyên và Hoàng Thị Hoài, đều trú tại tổ 2 thị trấn Yên Minh (Yên Minh) khi nói về việc được vay vốn ưu đãi từ gói hỗ trợ cho vay xây, sửa chữa nhà (XSCN) do Agribank thực hiện theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, đã tạo điều kiện để gia đình hai chị sau nhiều năm chật vật đi thuê trọ; nay đã có một ngôi nhà khang trang.

17/02/2016
Agribank Mèo Vạc: Tích cực triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

BHG- Vào những ngày cuối năm 2015, có dịp đồng hành cùng Agribank Mèo Vạc đến các xã để triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chúng tôi mới thấy được sự chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Agribank Mèo Vạc.

17/02/2016
Góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới

BHG- Thời gian qua, cùng với việc duy trì và phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh, Agribank Chi nhánh Thanh Thủy luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ và các hoạt động an sinh; góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH cho các xã vùng biên khu vực Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

17/02/2016