Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12:27, 17/10/2020

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

 

[links()]