“Kim chỉ nam” trong công tác dân vận

14:50, 24/05/2022

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm “Dân vận là phải vì lợi ích của nhân dân, vì nhân dân phục vụ; tất cả vì dân, tất cả do dân, có dân là có tất cả...”. Phương châm đó của Bác là “Kim chỉ nam” dẫn đường, chỉ lối để cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cụ thể hóa vào nhiệm vụ thực tiễn.

Nhân dân xã Tát Ngà (Mèo Vạc) giúp nhau cải tạo vườn tạp.
Nhân dân xã Tát Ngà (Mèo Vạc) giúp nhau cải tạo vườn tạp.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác dân vận, Đảng bộ tỉnh chỉ đạo sâu sát công tác dân vận, góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Xuyên suốt những năm qua, các cấp, ngành đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo quan điểm và yêu cầu “Dân vận khéo”; vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác về công tác dân vận vào nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”; đồng lòng, chung sức cùng đồng bào các dân tộc thực hiện thắng lợi công cuộc phát triển KT – XH, bảo đảm QP – AN, ổn định chính trị trên địa bàn.

Các cấp ủy Đảng trong tỉnh gắn công tác dân vận với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phát huy quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân. Có thể nói, phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều đổi mới, đa dạng về nội dung, phong phú về cách làm, phù hợp với tình hình cụ thể ở từng địa phương, đơn vị. Qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đến nay toàn tỉnh có 8.848 mô hình, 9.954 điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được khẳng định và tôn vinh.

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, khẳng định: Qua công tác “Dân vận khéo”, bằng những phương pháp chỉ đạo, cách thức triển khai, tổ chức thực hiện sáng tạo, khéo léo, có sức lan tỏa lớn, đã thuyết phục, vận động nhiều tập thể, cá nhân trong cộng đồng học tập, làm theo, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Sự sáng tạo, linh hoạt trong việc vận dụng tư tưởng của Bác về công tác dân vận góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và lực lượng toàn dân để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gắn kết, thúc đẩy và tăng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, nội dung xuyên suốt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tỉnh ta tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”. Đưa kết quả thực hiện phong trào “Thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”, thi đua “Dân vận khéo” là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các phong trào thi đua hướng đến giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đổi mới phương pháp, cách làm theo hướng linh hoạt, thiết thực, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với sự tự giác, nêu gương, đi đầu, làm mẫu, làm trước, thuyết phục nhiều người tự nguyện, hăng hái tham gia.

Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận thật sự tâm huyết, sâu sát cơ sở, có kỹ năng, kinh nghiệm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân; tuyên truyền, giải thích, vận động quần chúng tích cực tham gia phát triển KT – XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm; tôn vinh, ghi nhận, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua để duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình, phổ biến những kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua yêu nước…

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Bằng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác “Dân vận khéo” của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đang dần làm cho người dân thực sự là người chủ; cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Hà Giang luôn vững vàng nơi biên cương.

Bài, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thi đua rèn đức, luyện tài, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
BHG - Ra sức “Thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt trên các mặt công tác, góp phần thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển, đó là những kết quả nổi bật trong thời gian qua của Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang.
31/03/2022
Đoàn kết theo lời Bác dặn
BHG - Điều đầu tiên trong 8 lời Bác Hồ căn dặn khi lên thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang, ngày 26 và 27.3.1961: “Tất cả các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, yêu thương giúp đỡ nhau như anh em một nhà”. Trải qua 61 năm làm theo lời Bác dặn, Hà Giang đã chung sức, đồng lòng xây dựng vùng đất quê hương vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.
28/03/2022
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh với phương châm kiên định, sáng tạo, phát triển
BHG - ​​​​​​​Trước Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối đã “cố đi tìm đường cứu nước theo lối mới” nhưng đều thất bại. Chính lúc đó, Hồ Chí Minh với lòng yêu nước thương dân cháy bỏng nên đã quyết tâm phải tìm cách làm sao “cứu lấy dân ta, cứu lấy nước ta”. Người bôn ba qua nhiều châu lục, tìm tòi trải nghiệm và đã bắt đúng mạch thời đại. Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin “cái cẩm nang thần kỳ” cần thiết cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Nhân dân ta. Kể từ đó, chủ nghĩa Mác-Lênin là “kim chỉ nam” cho con đường giải phóng dân tộc.
25/04/2022
Sáng mãi ngọn lửa nhiệt huyết
BHG - Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; tuổi trẻ miền biên cương cực Bắc đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết, khát khao cống hiến, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
25/03/2022