Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp

10:14, 21/02/2020

BHG - Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nơi địa đầu Tổ quốc. Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh ra đời là minh chứng điển hình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: “Phát huy sức mạnh toàn dân - Đẩy mạnh CCHC, vì Hà Giang phát triển”, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch hành chính.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch hành chính.

Tháng 6.2016, Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động, trở thành bước đột phá, làm thay đổi rõ nét chất lượng cải cách TTHC, nâng cao tinh thần phục vụ của cơ quan Nhà nước, tạo sự tin tưởng của tổ chức, nhân dân do có sự kiểm soát, đôn đốc, khách quan, chính xác, tin cậy hơn so với mô hình “một cửa” độc lập. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tháng 6.2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị hành chính đặc thù; sáp nhập Phòng Kiểm soát TTHC vào Trung tâm Hành chính công thành TTPVHCC (trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh); thực hiện chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về: Hoạt động kiểm soát TTHC; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC; tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, TTPVHCC tỉnh còn là đầu mối tập trung quản lý việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC ngay tại TTPVHCC.

Thực hiện phương châm hành động: “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan thẩm quyền trong giải quyết TTHC; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo, bố trí cán bộ, lãnh đạo trong nguồn quy hoạch của các sở, ngành ra TTPVHCC tỉnh để thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC; từ đó đánh giá kết quả, hiệu quả công tác. Theo đó, kể từ tháng 11.2019 đến nay, 19/19 cơ quan cử cán bộ, công chức đến làm việc tại TTPVHCC. Trong đó, có 2 Phó Giám đốc sở (Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường), 46 trưởng, phó phòng và tương đương. Có thể nói, đây là những cán bộ đại diện cho các cơ quan hành chính của tỉnh, “cầu nối” giữa người dân, doanh nghiệp, chính quyền và trực tiếp đóng góp công sức vào việc cụ thể hóa chủ trương của T.Ư về xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động; xây dựng chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp… 43,75% công chức trong số đó có trình độ chuyên môn thạc sĩ, 56,25% có trình độ đại học; 91,67% công chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ngoài ra, còn có 2 cơ quan ngành dọc (Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh) và 2 doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Điện lực tỉnh, Bưu điện tỉnh) cũng cử cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại TTPVHCC. Riêng cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh thực hiện đưa TTHC và cán bộ ra tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm kể từ ngày 1.1.2020.

Từ 1.1.2019 đến 11.12.2019 trên Hệ thống thông tin “một cửa” điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.hagiang.gov.vn cho thấy: TTPVHCC tiếp nhận mới 9.079 hồ sơ với 8.483 hồ sơ phải giải quyết xong trong kỳ. Trong đó, 82,97% hồ sơ đã giải quyết sớm hạn, 14,05% hồ sơ đúng hạn; 2,64% hồ sơ quá hạn và số hồ sơ đang giải quyết nhưng quá hạn chỉ chiếm 0,4%. Đặc biệt, có đến 510 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến. Bên cạnh đó, TTPVHCC đã xây dựng quy trình liên thông 281 TTHC giữa các cơ quan tham gia giải quyết TTHC; thực hiện cập nhật, đăng tải 1.784 TTHC lên hệ thống thông tin “một cửa” điện tử tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia. Hoàn thành việc tích hợp, dùng chung hệ thống xác thực (SSO) giữa phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến và “một cửa” điện tử liên thông của tỉnh với hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia để đồng bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 2 thủ tục hành chính (Thông báo thực hiện khuyến mại và đổi Giấy phép lái xe).

Cùng với kết quả trên, công tác tiếp đón và hướng dẫn khách hàng tới giao dịch được cán bộ các đơn vị chủ động phối hợp thực hiện giữa bộ phận hướng dẫn và bộ phận “một cửa” các sở, ngành được duy trì và thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế văn hóa công sở. Theo số liệu tổng hợp trên công cụ đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 cho thấy: Có 18 cơ quan được khách hàng đánh giá với tỷ lệ hài lòng, rất hài lòng đạt 96,24%; 32 giao dịch viên được khách hàng đánh giá hài lòng, rất hài lòng lên đến 99,52%.

Khẳng định sự ưu việt của mình qua thực tiễn hoạt động, TTPVHCC tỉnh đã, đang hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh là chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Qua đó, đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước và người dân, tổ chức theo hướng hành chính phục vụ, vì Hà Giang phát triển.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Mê triển khai hiệu quả "Năm dân vận chính quyền"

BHG - Thực hiện "Năm dân vận chính quyền", huyện Bắc Mê xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

 

28/11/2019
Nét đẹp văn hóa công sở huyện Bắc Mê

BHG - Những không gian xanh tại nơi làm việc; cán bộ, CCVC quần áo gọn gàng, thái độ làm việc tích cực, niềm nở... Là hiệu quả từ việc triển khai nghị quyết của huyện về nâng cao chất lượng công vụ và tạo nét đẹp văn hóa công sở trên địa bàn huyện Bắc Mê những năm qua.

 

27/11/2019
Bố trí PGĐ sở đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

BHG - Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, ngày 25.10, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3422/UBND-PVHCC gửi Sở KH&ĐT, Sở TN&MT về việc Bố trí PGĐ sở đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

25/10/2019
Ngành Thuế tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả

Xuân 2020 - "Tinh gọn bộ máy là hoạt động rất thiết thực, phù hợp với lộ trình hiện đại hóa của ngành Thuế. Việc sắp xếp bộ máy ngành Thuế Hà Giang được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng chủ trương của Bộ Tài chính. Qua thời gian hoạt động, các đơn vị, bộ phận được sáp nhập đã ổn định tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" – đó là đánh giá của đồng chí Lưu Đức Công, Cục trưởng Cục Thuế với phóng viên trước thềm Xuân mới 2020.

24/01/2020